• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 19

    Hôm nay: 246

    Đã truy cập: 148325

Khoa học và Công nghệ là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 6/4/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội thảo có đại diện các nhà khoa học, cán bộ quản lý các ban, sở, ngành liên quan.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định vai trò của KH&CN là “Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiền bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; là 1 trong 4 khâu đột phá của tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện khâu đột phá trên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07-12-2017 về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, đã triển khai hỗ trợ được 8/11 nhóm chính sách bao gồm: Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất dược phẩm mới, thực phẩm chức năng mới từ dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu sản xuất phần mềm ứng dụng; đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt; hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chân đoán và điều trị; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ; hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn…

Trong giai đoạn 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triền kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Đây chính là 1 trong 3 khâu đột phá của tỉnh. Theo đó sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, để tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh là, phấn đấu đến năm 2025 có 60 doanh nghiệp KHCN; phát triển được 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; phấn đấu có ít nhất 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, trên quy mô sản xuất tập trung từ 50ha/cơ sở trở lên tại ít nhất 5 cơ sở; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn, theo chuỗi giá trị trên quy mô từ 0,5ha/cơ sở trở lên tại ít nhất 10 cơ sở…

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã thảo luận, đánh giá một cách khách quan về thực trạng thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2021, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị bổ ích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách một cách thiết thực và hiệu quả nhất trong giai đoạn 2021-2025.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa