• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 293

    Đã truy cập: 148372

Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội

Kể từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã từng bước củng cố về mặt tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Phát – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp hội có 32 hội thành viên và 06 trung tâm trực thuộc, 05 đơn vị liên kết, đến hết tháng 6/2021 tổng số hội viên là 23.628 người, tăng 114 hội viên so với năm 2020.

Kể từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã từng bước củng cố về mặt tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Phát – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp hội có 32 hội thành viên và 06 trung tâm trực thuộc, 05 đơn vị liên kết, đến hết tháng 6/2021 tổng số hội viên là 23.628 người, tăng 114 hội viên so với năm 2020.

Ngoài ra , chúng tôi đã tổ chức thành công 3 Hội thảo Khoa học theo các nhiệm vụ phản biện do UBND tỉnh giao; tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp hội; một số hội thảo, diễn đàn KH&CN,... trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban tham mưu cho Thường trực Liên hiệp hội phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các hoạt động của Liên hiệp hội, hội thành viên, trung tâm trực thuộc;… Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa 2020 – 2021 đã đạt được hiệu quả nhất định: Hội thi đã nhận được 107 đề tài, giải pháp tham gia, số lượng đề tài dự thi tăng gấp đôi so với Hội thi năm trước, ông Phát cho biết.

Đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, năm 2021 Liên hiệp hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao 10 nhiệm vụ tư vấn phản biện, đến hết tháng 6/2021 Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện thành công 04 nhiệm vụ, chất lượng các báo cáo phản biện được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá cao, coi đây là một kênh thông tin quan trọng, là cơ sở khoa học trước khi trình duyệt, ban hành thực hiện. Một số hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều hoạt động tư vấn dự án đầu tư, qui hoạch, xây dựng, thẩm định nhiều công trình và thiết kế dự toán xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong tư vấn và hỗ trợ pháp lý như: Đã tư vấn pháp luật hơn 2.030 vụ việc cho hàng ngàn lượt người, giúp nhân dân giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật; tham gia tư vấn cho gần 20 đề án, dự án quy hoạch chung chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư hạ tẩng kỹ thuật các cụm công nghiệp và khu đô thị mới; tư vấn phản biện 21 nhiệm vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tham gia thẩm định, phản biện 150 báo cáo đánh giá tác động môi trường vv…

Khi PV hỏi: Về hoạt động khoa học, công nghệ, từ đầu năm nay Liên hiệp Hội đã triển khai được những nhiệm vụ gì, thưa ông? Để trả lời câu hỏi, ông Phát cho biết, cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục thực hiện hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở; tham gia góp ý các cơ chế chính sách, các chương trình phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các đề tài, dự án có nhiều tác động đến đời sống xã hội.

Điển hình đầu năm nay, Liên hiệp Hội đã tổ chức Hội thảo khoa học về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triền kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Đây chính là 1 trong 3 khâu đột phá của tỉnh. Theo đó sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, để tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh là, phấn đấu đến năm 2025 có 60 doanh nghiệp KHCN; phát triển được 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; phấn đấu có ít nhất 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, trên quy mô sản xuất tập trung từ 50ha/cơ sở trở lên tại ít nhất 5 cơ sở; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn, theo chuỗi giá trị trên quy mô từ 0,5ha/cơ sở trở lên tại ít nhất 10 cơ sở…Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã thảo luận, đánh giá một cách khách quan về thực trạng thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2021, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị bổ ích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Liên hiệp Hội nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách một cách thiết thực và hiệu quả nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tới các hội thành viên, như Hội Công nghệ Sinh học, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã triển khai thực hiện 5 đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở, trong đó có 3 đề tài đã nghiệm thu và 2 đề tài đang thực hiện. Ngay sau đại hội, Hội đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, thường xuyên trao đổi tình hình thực hiện công việc. Các chi hội chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hội Nghề cá, Hội thường xuyên tham gia các dự án, xây dựng các ý tưởng dự án mới về biến đổi khí hậu; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao KHKT cho các hội viên;… Hội đã bước đầu tham gia hoạt động tư vấn các dự án về lĩnh vực thủy sản cho cấp cơ sở, tuy nhiên Hội chưa thực hiện được hoạt động về tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Rồi Hội Mỏ Địa chất, hoạt động khoa học và công nghệ luôn được chú trọng quan tâm. Nhiều dự án cấp cơ sở về lĩnh vực chuyên ngành đã và đang được Trung tâm tư vấn dịch vụ khoa học Mỏ Địa chất và Môi trường Thanh Hóa (trung tâm do Hội thành lập) thực hiện. Một số thành viên của Hội thường xuyên tham gia các hội đồng phản biện do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Để nói về công tác tổ chức các hội thi, giải thưởng, Liên hiệp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trên các phương tiên thông tin đại chúng, tổ chức làm việc trực tiếp với các ngành công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng, giao thông vận tải, công thương nhằm đẩy mạnh việc phát hiện các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ tác giả hoàn thiện hồ sơ để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa 2020-2021; tổ chức các hoạt động phát động trên địa bàn tỉnh đối với các công trình đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên nghiệm thu tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2021; cùng với Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2021.

Để phát triển Liên hiệp Hội hơn nữa, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội thông qua các hoạt động như tổ chức gặp mặt, đối thoại, hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo kỹ thuật, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học... để tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

PV

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa