Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị nghiệm thu Tài liệu hoá Dự án và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi thả Cánh kiến đỏ

Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị nghiệm thu Tài liệu hoá Dự án và Sổ tay hướng dẫn kỹ…

Vừa qua, tại Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Hội đồng khoa học (Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện