Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội khoa học góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Liên hiệp hội khoa học góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần…

Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2015 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị đóng góp  ý Dự thảo Báo cáo chính trị...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện