Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Kết quả ứng dụng của các công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khcn Việt Nam trên địa bàn Thanh Hoá

Kết quả ứng dụng của các công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khcn Việt Nam trên địa bàn Thanh…

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, việc không ngừng sáng tạo kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện