Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\vhosts\tusta.org.vn\httpdocs\modules\mod_news_pro_gk4\cache\2017.image001nsp_45.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\vhosts\tusta.org.vn\httpdocs\modules\mod_news_pro_gk4\gk_classes\gk.thumbs.php on line 226
Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/4/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện