Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


 Hội Tin học Thanh Hoá tổ chức Hội thảo "Điện toán đám mây với bảo mật thông tin”

Hội Tin học Thanh Hoá tổ chức Hội thảo "Điện toán đám mây với bảo mật thông tin”

Ngày 18/10/2014, Hội Tin học Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Thanh Hóa, Công ty Tân Thanh Phương cùng các đơn vị, doanh nghiệp...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện