Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Khởi động Dự án Mô hình đồng quản lý rừng phòng hộ do GEF SGP và TEBTEBBA, Philippin tài trợ

Khởi động Dự án Mô hình đồng quản lý rừng phòng hộ do GEF SGP và TEBTEBBA, Philippin tài trợ

Ngày 20/01/2015 tại UBND xã Cát Vân huyện Như Xuân Thanh Hóa, Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao (CERDA) đã chính thức tổ chức Hội thảo khởi...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện