Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Thanh Hóa  02 mô hình, sản phẩm đạt giải  Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ 11

Thanh Hóa 02 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ…

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa (2014-2015) được phát động ngày 09/02/2015, Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện