Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 – 2015

Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 – 2015

Nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện