Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2016 – 2017

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2016 – 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 600/QĐ-LHH ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện