Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015

Liên hiệp hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015…

Ngày 10/7/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện