Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý và thực hiện dự án GEF SGP

Tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý và thực hiện dự án GEF SGP

Trong 4 ngày, từ ngày 29/9 đến 2/10/2015, tại Quy Nhơn, Bình Định, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp với Liên...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện