Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Kết quả  tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ  Việt Nam tại Thanh Hoá năm 2015

Kết quả tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Thanh Hoá năm…

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (gọi tắt là Liên hiệp hội Thanh Hoá - TUSTA) là một tổ chức chính trị - xã hội...

Tin hoạt động của TUSTA

Diễn đàn khoa học & công nghệ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Tư vấn phản biện và GĐXH

Đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Chương trình dự án

Tin tức & Sự kiện