• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 135

    Đã truy cập: 132571

Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhThể loạiTải về
1 Số 22/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa 22/09/2021 Quyết định
2 Số 07-KH/TU Thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 08/03/2021 Kế hoạch
3 Số 353/QĐ-LHH Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 26/02/2021 Quyết định
4 93-KL/TW Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 20/11/2020 Kết luận
5 Số 4411/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ 28/10/2019 Quyết định
6 Số 45 /QĐ-LHH Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (tusta.org.vn) của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa 30/08/2019 Quyết định
7 Số: 44 /QĐ-LHH Về việc thành lập Hội đồng đào tạo và phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2018-2023 30/08/2019 Quyết định
8 Số: 46 /QC -LHH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa 30/08/2019 Quyết định
9 Số 166-KH/TU Thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 18/08/2019 Kế hoạch
10 Số 52-KL/TW Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 30/05/2019 Kết luận
11 27/2018/TT-BTC Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sang tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 21/03/2018 Thông tư
12 163/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa 14/01/2016 Quyết định
13 11/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam 29/01/2015 Thông tư
14 14/2014/QĐ-TTg Về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 14/02/2014 Quyết định
15 03/2013/TT-BNV QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ33/2012/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP 16/03/2013 Thông tư
16 433-QĐ/TU Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan 04/04/2012 Quyết định
17 Số 03-KH/TU Triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X) 04/03/2011 Kế hoạch
18 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 21/04/2010 Nghị định
19 42-CT/TW VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 16/04/2010 Chỉ thị

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa