• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 293

    Đã truy cập: 510809

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 

Tên tiếng anh: Thanhhoa Union Of   Science and Technology associations (tusta)

Thành lập ngày : 12 tháng 4 năm 1994

Trụ sở: số 17 Đường Hạc Thành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373  853 656, 02373 720 885          Fax: 02373 720 885

Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website: tusta.org.vn

a) Tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa

* Hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội

- Đại hội đại biểu;

- Ban Chấp hành;

- Ban Kiểm tra;

- Ban Thường vụ.

b) Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội hiện có:

- CHỦ TỊCH

Tiến sỹ: Nguyễn Văn Phát

Điện thoại: 0913026404

Email: phatkhcn@yahoo.com

- PHÓ CHỦ TỊCH

CN: Nguyễn Quốc Uy

Điện thoại: 0904102696

Email: Uyldth@gmail.com

- TỔNG THƯ KÝ

ThS: Phạm Kim Tân

Điện thoại: 0904367789

Email: phamkimtan@gmail.com

Văn phòng Liên hiệp hội

- CHÁNH VĂN PHÒNG

KS: Lê Xuân Dũng

Điện thoại: 0947147368

Email: ledung65lhh@gmail.com

- PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CN: Vũ Thị Hương

Điện thoại: 0915125186

Email: vuthuhuong186@gmail.com

Ban Khoa học - Công nghệ, Tư vấn - Phản biện và giám định xã hội

Trưởng ban: ThS Phạm Kim Tân

Điện thoại: 0904367789

Email: phamkimtan@gmail.com

Phó ban: CN Vũ Thị Hương

Điện thoại: 0915125186

Email: vuthuhuong186@gmail.com

Ban thông tin, phổ biến kiến thức và đối ngoại hợp tác quốc tế

Trưởng ban: CN Nguyễn Quốc Uy

Điện thoại: 0904102696

Email: Uyldth@gmail.com

Phó ban: KS Lê Xuân Dũng

Điện thoại: 0947147368

Email: ledung65lhh@gmail.com

- Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa (Thanhfotec)

Giám đốc: ThS: Phạm Kim Tân Điện thoại: 0904367789

Phó giám đốc: KS Lê Xuân Dũng; Điện thoại: 0947147368

- Đặc san khoa học Thanh Hóa, Bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử (website).

c) Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Phát

Chủ tịch Liên hiệp hội

0913026404

2

Lê Xuân Dũng

Chánh văn phòng Liên hiệp hội

0947147368

3

Lê Duy Dưỡng

Chủ tịch Hội Thơ Đường luật

0918219323

4

Lê Thanh Hải

Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế

0912329060

5

Đới Sỹ Nam

PCT kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

0983116899

6

Trần Văn Hòa

Chủ tịch Hội KH Tâm lý giáo dục

0903464595

7

Nguyễn Xuân Huề

Chủ tịch Hội Mỏ - Địa chất

0903474087

8

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và BVngười tiêu dùng

0912337426

9

Trịnh Hữu Hùng

Chủ tịch Hội Y học

0913518315

10

Vũ Thị Hương

Kế toán trưởng Liên hiệp hội

0915125186

11

Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch Hội Cầu đường

0913293106

12

Dương Khánh

Phó Chủ tịch Hội Luật gia

0913032154

13

Hoàng Thị Mai

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức

0989198090

14

Lê Đình Nam

Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị

0913293097

15

Phạm Xuân Quý

Phó Chủ tịch Hội KH Thủy lợi

0835605986

16

Lê Viết Rong

Chủ tịch Hội Nghề cá

0936899484

17

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch Hội Giống CT và Vật tư nông nghiệp

0916629333

18

Lê Văn Ư

Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

0912602546

19

Hồ Quang Sơn

Chủ tịch Hội Di sản VH và Cổ vật Thanh Hoa

0912497606

20

Nguyễn Văn Tâm

Chủ tịch Hội Châm cứu

0912163163

21

Phạm Kim Tân

Tổng Thư ký Liên hiệp hội

0904367789

22

Lê Ngọc Tạo

Chủ tịch Hội KH Lịch sử

0912288564

23

Võ Sinh Huy

Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y

0912071939

24

Nguyễn Quang Thái

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ môi trường

0912395086

25

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình

0912980433

26

Phùng Tố Linh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

0946.367.111

27

Lê Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội Xây dựng

0913543577

28

Trần Văn Thịnh

Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học

0982818251

29

Phạm Ngọc Thơm

Chủ tịch Hội Dược học

0912812532

30

Đặng Thị Thu

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

0919625396

31

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch Hội KHKT huyện Hoằng Hóa

0979771962

32

Trần Tất Tiến

Chủ tịch Hội Lâm nghiệp

0362143161

33

Nguyễn Xuân Quý

Phó Chủ tịch Hội KHKT huyện Yên Định

0916789059

34

Nguyễn Duy Trung

Phó Chủ tịch Hội Công nghệ sinh học

0912603463

35

Mai Bá Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

0912582865

36

Lưu Đức Tùng

Phó Chủ tịch Hội Các ngành Sinh học - Hóa học

0913269639

37

Hoàng Bá Tường

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

0912314177

38

Nguyễn Ngọc Túy

Phó Chủ tịch LHH; Chủ tịch Hội Tin học

0919553567

39

Nguyễn Quốc Uy

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội

0904102696

40

Lê Đức Việt

Chủ tịch Hội Tâm năng DS phục hồi sức khỏe

0917442597

41

Lê Văn Tam

Chủ tịch Hiệp hội Tre luồng (ĐT Chiều)

0912582731

42

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản

0983788288

II

Ban Thường Vụ Liên hiệp hội

 

1

Nguyễn Văn Phát

Chủ tịch Liên hiệp hội

0913026404

2

Nguyễn Quốc Uy

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội

0904102696

3

Nguyễn Ngọc Túy

PCT, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

0919553567

4

Hoàng Bá Tường

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

0912314177

5

Đặng Thị Thu

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

0919625396

6

Lê Đình Nam

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị

0913293097

7

Dương Khánh

Phó Chủ tịch Hội Luật gia

0913032154

8

Lê Ngọc Tạo

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử

0912288564

9

Nguyễn Xuân Sang

Chủ tịch Hội Giống CT và Vật tư nông nghiệp

0984176699

10

Phạm Kim Tân

Tổng thư ký Liên hiệp hội

0904367789

III

Ban Kiểm tra Liên hiệp hội

 

1

Hoàng Bá Tường

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (TB)

0912314177

2

Lê Xuân Dũng

Chánh Văn phòng Liên hiệp hội (UV)

0947147368

3

Hồ Quang Sơn

Chủ tịch Hội Di sản VH và Cổ vật Thanh Hoa (UV)

0912497606

d) Các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội

TT

Hội thành viên

Người đại diện – Chức vụ

1

 Hội Tin học Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Túy – Chủ tịch

2

 Hội Nghề cá Thanh Hóa

Lê Viết Rong – Chủ tịch

3

 Hội Công nghệ sinh học Thanh Hóa

Nguyễn Duy Trung – Chủ tịch

4

 Hội KHKT chăn nuôi và thú y Thanh hoá

Võ Sinh Huy– Chủ tịch

5

 Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Thanh Hóa

Trần Văn Hòa – Chủ tịch

6

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Thanh Hóa

Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch

7

 Hội Dược học Thanh Hóa

Phạm Ngọc Thơm – Chủ tịch

8

 Hội các ngành sinh học, hoá học Thanh Hoá

Vũ Văn Khoa – Chủ tịch

9

 Hội KHKT Cầu đường Thanh Hóa

Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch

10

 Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa

Vũ Duy Hòa – Chủ tịch

11

 Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa

Lê Đình Nam – Chủ tịch

12

 Hội Khoa học Kinh tế Thanh Hóa

Lê Thanh Hải – Chủ tịch

13

 Hội Khoa học thuỷ lợi Thanh Hoá

Phan Đình Phùng – Chủ tịch

14

 Hội Y học Thanh Hoá

Trịnh Hữu Hùng – Chủ tịch

15

 Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa

Lưu Trọng Quang – Chủ tịch

16

 Hội Mỏ - Địa chất

Nguyễn Xuân Huề – Chủ tịch

17

 Hội giống CT và Vật tư Nông nghiệp Thanh Hoá

Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch

18

 Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa

Hồ Quang Sơn – Chủ tịch

19

 Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa

Lê Văn Ư –  Chủ tịch

20

 Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa

Lê Ngọc Tạo – Chủ tịch

21

 Hội Lâm nghiệp Thanh Hóa

Trần Tất Tiến – Chủ tịch

22

 Hội Xây dựng Thanh Hóa

Lê Ngọc Thanh – Chủ tịch

23

 Hội Châm cứu Thanh Hóa

Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch

24

 Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa

Trần Văn Thịnh – Chủ tịch

25

 Hội Điều dưỡng Thanh Hóa

Đặng Thị Thu – Chủ tịch

26

 Hội Kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa

Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch

27

 Hội Tâm năng DS phục hồi sức khỏe

Lê Đức Việt – Chủ tịch

28

 Hội Thơ Đường Luật Thanh Hóa

Lê Duy Dưỡng – Chủ tịch

29

 Hội KHKT huyện Hoằng Hóa

Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch

30

 Hội KHKT huyện Yên Định

Nguyễn Văn Quý – P.Chủ tịch

31

 Hiệp hội Tre luồng Thanh Hóa

Lê Văn Tam – Chủ tịch

32

 Hiệp hội Gỗ và lâm sản Thanh Hóa

Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch

33

Hội Quay phim và Nhiếp ảnh Thanh Hóa

 Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch

34

Liên chi hội KHLS lực lượng vũ trang       Trần Văn Thịnh - Chủ tịch

 

Các Trung tâm trực thuộc

 

1

Trung TâmTV ĐT Phát triển KHCN môi trường

Trần Công Hạnh - GĐ

2

Trung Tâm Thông tin KHCN và Dịch thuật

Lê Ngọc Sáng - GĐ

3

Trung tâm TV QLTNvà thích ứng biến đổi khí hậu

Nguyễn Viết Nghị - GĐ

4

 Trung Tâm nghiên cứu phát triển vùng

 Mai Thị Hồng Hải - GĐ

              

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa