• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 87

    Đã truy cập: 47897

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 

Tên tiếng anh: Thanhhoa Union Of   Science and Technology associations (tusta)

Thành lập ngày : 12 tháng 4 năm 1994

Trụ sở: số 17 Đường Hạc Thành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373  853 656, 02373 720 885          Fax: 02373 720 885

Email: khoahocthanhhoa@gmail.com; bantinnoibolhh@gmail.com

Website: tusta.org.vn

a) Tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa

* Hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội

- Đại hội đại biểu;

- Ban Chấp hành;

- Ban Kiểm tra;

- Ban Thường vụ.

b) Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội hiện có:

- CHỦ TỊCH

Tiến sỹ: Nguyễn Văn Phát

Điện thoại: 0913026404

Email: phatkhcn@yahoo.com

- PHÓ CHỦ TỊCH

CN: Nguyễn Quốc Uy

Điện thoại: 0904102696

Email: Uyldth@gmail.com

- TỔNG THƯ KÝ

ThS: Phạm Kim Tân

Điện thoại: 0904367789

Email: phamkimtan@gmail.com

Văn phòng Liên hiệp hội

- CHÁNH VĂN PHÒNG

KS: Lê Xuân Dũng

Điện thoại: 0947147368

Email: ledung65lhh@gmail.com

- PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CN: Vũ Thị Hương

Điện thoại: 0915125186

Email: vuthuhuong186@gmail.com

Ban Khoa học - Công nghệ, Tư vấn - Phản biện và giám định xã hội

Trưởng ban: ThS Phạm Kim Tân

Điện thoại: 0904367789

Email: phamkimtan@gmail.com

Phó ab: CN Vũ Thị Hương

Điện thoại: 0915125186

Email: vuthuhuong186@gmail.com

Ban thông tin, phổ biến kiến thức và đối ngoại hợp tác quốc tế

Trưởng ban: CN Nguyễn Quốc Uy

Điện thoại: 0904102696

Email: Uyldth@gmail.com

Phó ban: KS Lê Xuân Dũng

Điện thoại: 0947147368

Email: ledung65lhh@gmail.com

- Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa;

- Đặc san khoa học Thanh Hóa, Bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử (website).

c) Các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc, đơn vị liên kết.

Trong hệ thống Liên hiệp hội có 42 đơn vị: trong đó có 32 Hội thành viên chuyên ngành, 5 đơn vị trực thuộc và 5 đơn vị liên kết với tổng số trên 23,000 Hội viên

                            DANH SÁCH CÁC HỘI THÀNH VIÊN  LIÊN HIỆP HỘI

                                        KHOÁ VI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT

Họ và tên

 Hội thành viên

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh An

Hội Tin học 

Chủ tịch

2

Lê Viết Rong

Hội Nghề cá.

Chủ tịch

3

Nguyễn Duy Trung

Hội Công nghệ sinh học

Chủ tịch

4

Nguyễn Hữu Định

Hội Chăn nuôi Thú y Chủ tịch
5 Trần Văn Hòa Hội Tâm lý- Giáo dục Chủ tịch

6

Nguyễn Văn Hùng

Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ NTD

Chủ tịch

7

Phạm Ngọc Thơm

 Hội Dược học

Chủ tịch

8

Vũ Văn Khoa

Hội Các ngành Sinh học - Hoá học

Chủ tịch

9

Nguyễn Văn Khánh

Hội Cầu đường

Chủ tịch

10

Vũ Duy Hòa

Hội Luật gia

Chủ tịch

11

Lê Đình Nam

Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị

Chủ tịch

12

Lê Thanh Hải

 Hội Khoa học Kinh tế

Chủ tịch

13

Phan Đình Phùng Hội Khoa học Thủy Lợi Chủ tịch
14 Trịnh Hữu Hùng

Hội Y  học

Chủ tịch

15

Lưu Trọng Quang

Hội Bảo vệ môi trường

Chủ tịch

16 Nguyễn Xuân Huề

Hội Mỏ-Địa chất

 Chủ tịch

17

Nguyễn Xuân Sang

Hội Giống cây trồng-Vật tư nông nghiệp

Chủ tịch

18

Hồ Quang Sơn

Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa

Chủ tịch

19

 Lê Văn Ư

Hội Sinh vật cảnh

Phó Chủ tịch

20

Lê Ngọc Tạo

Hội Khoa học Lịch sử

Chủ tịch

21

Trần Tất Tiến

Hội Lâm nghiệp

Chủ tịch

22

Lê Ngọc Thanh

Hội Xây dựng

Chủ tịch

23

Nguyễn Văn Tâm

Hội Châm cứu

Chủ tịch

25

Trần Văn Thịnh

Hội Dân tộc học và Nhân học

Chủ tịch

26

Đặng Thị Thu

Hội Điều dưỡng

Chủ tịch

27

Đỗ Quang Vinh

Hội Kế hoạch hóa gia đình

Chủ tịch

28

Lê Đức Việt

Hội Tâm năng DS phục hồi sức khỏe

Chủ tịch

29

Lê Hữu Thức

Hội KHKT huyện Hoàng Hóa

Chủ tịch

30

Nguyễn Thanh Toàn

Hội KHKT huyện Yên Định

Chủ tịch

31

Lê Văn Tam

Hiệp hội tre luồng

Chủ tịch

32

Nguyễn Văn Thành Hiệp hội gỗ và lâm sản

Chủ tịch

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC:

TT

Tên Trung tâm

Giám đốc

1

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triên KHCN môi trường

Lê Trọng Chiến (Quyền GĐ)

2

Trung Tâm Thông tin KHCN và Dịch thuật

Lê Ngọc Sáng

3

Trung tâm Phát triển cộng đồng Thanh Hóa

Lê Thanh Yên

4

Trung Tâm  tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu

Nguyễn Viết Nghị

5

Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu

Phạm Ngọc Lân

6

Trung tâm phát triển vùng

Mai Thị Hồng Hải

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa