• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 63

    Đã truy cập: 346706

Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/01/2023, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới, tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

       Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa hiện nay có 143 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội Luật gia trực thuộc (trong đó có 8 chi hội Luật gia xã, phường). Đây là một trong những Hội Luật gia cấp huyện có đông hội viên, nhiều chi hội trực thuộc trong tỉnh.

       Năm 2022, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, nổi bật là Hội đã chủ trì và tham gia phối hợp Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục tổ chức thực Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2026 theo phê duyệt của Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố; phối hợp Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn UBND, Chi hội Luật gia xã Thiệu Vân tổ chức thí điểm các mô hình “Luật gia tham gia hướng dẫn công dân đăng nhập dịch vụ công các thủ tục hành chính”“Luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở”. Hội viên của Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố; tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật…

Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh phát biểu tại Hội nghị.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa, đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới và Văn bản số 1364-CV/TU ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa về việc triển khai các Chỉ thị này.

Đồng chí Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị​.

       Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và chúc mừng những kết quả Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong năm 2023, đó là: Tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và Đại hội Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 - 2024. Quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên; phát huy, động viên hội viên tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động hội, gương mẫu, tiền phong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp của hội như: tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương…, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2026 và các hoạt động độc lập khác của Hội. Tiếp tục phối hợp Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị, phường xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác; thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý của tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Vũ Duy Hòa trao Bằng khen, Giấy khen năm 2022 cho các tập thể, cá nhân​.

       Đồng chí Vũ Duy Hòa đã trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa cho Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và các tập thể, cá nhân thuộc Hội đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022./.

                                                                              Hà Sĩ Thắng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa