• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 226

    Đã truy cập: 148305

Hội thảo phản biện “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”

Sáng ngày 12/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình). Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo có Thường trực và cơ quan Liên hiệp hội, các thành viên Hội đồng phản biện, đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (Sở KH&CN) - cơ quan được UBND tỉnh giao soạn thảo Chương trình.

Tại Hội thảo, thay mặt Hội đồng phản biện, thư ký Hội đồng đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện của Hội đồng. Theo đó, dự thảo Chương trình được bố cục với các mục, tiểu mục cơ bản hợp lý, logic. Nội dung đã nêu lên được các chủ trương, chính sách có liên quan; có căn cứ pháp lý. Mục tiêu, nội dung, tổ chức thực hiện Chương trình cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Sở KH&CN đã lấy ý kiến và tiếp thu được một số góp ý của các sở, ngành có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề, nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện để Chương trình có cơ sở khoa học, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và khả thi khi triển khai thực hiện như: Cơ quan soạn thảo đã lấy tên "Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 – 2025" là chưa phù hợp, đề nghị đổi tên Chương trình thành "Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 – 2030" (hoặc đến năm 2030) và bổ sung, chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung của dự thảo Chương trình đến năm 2030; bổ sung mục tiêu đến năm 2030 vào Chương trình và xác định các chỉ tiêu phù hợp với Chương trình Chính phủ ban hành, mục tiêu phấn đấu cụ thể cần dựa trên điều kiện thực tế của tỉnh; không đưa 3 sản phẩm là sản phẩm có lợi thế, sản phẩm làng nghề, sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN vào phạm vi Chương trình; điều chỉnh và bổ sung nhiệm vụ của các sở, ngành có liên quan theo đúng quy định; các phụ lục còn nhiều nội dung chưa phù hợp cần điều chỉnh lại; bổ sung vào hồ sơ tài liệu phản biện và tài liệu trình UBND tỉnh Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 và báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến Chương trình…

Các thành viên Hội đồng phản biện cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo phản biện của Hội đồng phản biện. Các chuyên gia, nhà quản lý đã đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn, đúng trọng tâm và những khuyến nghị đối với cơ quan soạn thảo Chương trình góp phần xây dựng Chương trình thực sự có chất lượng và khả thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay mặt lãnh đạo Sở KH&CN, đồng chí Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao Dự thảo Báo cáo phản biện của Hội đồng phản biện, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của Hội đồng phản biện và giải trình một số nội dung của Chương trình. Sở KH&CN sẽ tiếp tục tiếp thu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Chương trình trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội thống nhất với nội dung Dự thảo Báo cáo phản biện và ghi nhận các ý kiến tham gia tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo: xem xét lại tên Chương trình, cần bám sát và cụ thể hóa theo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xác định lại mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và giải pháp của Chương trình cho phù hợp; nội dung về phân công nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị có liên quan cần đi liền với nội dung Chương trình; về phần Kinh phí thực hiện cần tham khảo thêm dự thảo thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;… Liên hiệp hội sẽ hoàn thiện Báo cáo phản biện Chương trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Sở KH&CN tiếp thu và hoàn thiện Chương trình./.

Linh Mai

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa