• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 312

    Đã truy cập: 148391

Phản biện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2025

Sáng 21-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ (KH&CN) và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là chương trình).

Thực hiện Công văn số 984/UBND-NN, ngày 21-1-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ phản biện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, chính sách năm 2021, trong đó có “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, giai đoạn 2021-2025”, việc tổ chức hội thảo nhằm tìm ra những luận cứ khoa học, thực tiễn trong việc đánh giá, thực trạng Chương trình giai đoạn 2017-2020, trên cơ sở làm rõ những kết quả và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận đã làm rõ các vấn đề liên quan đến kết cấu, bố cục của chương trình; nội dung được trình bày trong từng phần, trong đó nhấn mạnh các vấn đề: Xây dựng mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa phương; triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST; tăng cường liên kết giữa nhà nước với doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST giai đoạn 2021-2025; thực trạng phát triển doanh nghiệp KH&CN và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Thanh Hóa; sớm xây dựng Trung tâm khởi nghiệp ĐMST cấp tỉnh; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025; bổ sung thêm phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025...

Các ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng phản biện là cơ sở, căn cứ để đơn vị xây dựng chương trình chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trần Hằng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa