• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 11

    Đã truy cập: 585051

Hội Luật gia tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 03/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các cấp Hội Luật gia thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý; đồng thời, căn cứ các quy định của pháp luật khẩn trương thành lập tổ chức Hội Luật gia ở các huyện, thị xã, thành phố chưa có tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện để các tổ chức hội phát huy tốt vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung tại văn bản này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; giao Hội Luật gia tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg và Kế hoạch số 160/KH-UBND; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển hội viên Hội Luật gia các cấp; mở rộng phạm vi hoạt động của Hội Luật gia các cấp hướng về cơ sở; phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hoà giải cơ sở, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được nhà nước giao./.                                                                            

                                                                            Hà Sĩ Thắng

                                                                             Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa