• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 466

    Đã truy cập: 605495

Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn (trước đây là huyện Tĩnh Gia) được thành lập từ năm 2006, hiện có 123 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2015 - 2020), Hội đã làm tốt công tác vận động, xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Dương Khánh và Trương Bá Duyên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tập trung tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ III, cụ thể là: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Tham gia xây dựng, phản biện có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật, đề án, dự án của địa phương; tăng cường các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; thực hiện tốt ông tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Kết hợp, lồng nghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong đời sống xã hội tại địa phương. Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để phục vụ các nhu cầu tư vấn, hướng dẫn thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý của nhân dân và tổ chức tại địa phương; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và công dân, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng Nghi Sơn trở thành trọng điểm phát triển của khu vực bắc Miền Trung...

Ban Chấp hành Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn khóa III cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ, nghiêm túc trong tất cả tổ chức hội và hội viên các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác của Hội Luật gia, nhất là các văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây là Thông báo kết luận số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 ủy viên và Ban Kiểm tra Hội khóa III gồm 3 ủy viên. Đồng chí Lê Văn Đình, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn khóa II, được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Lê Văn Bình được bầu làm Phó Chủ tịch./.

                                                                                     Hà Sĩ Thắng

Hội Luật gia Thanh Hóa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa