• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 283

    Đã truy cập: 585019

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học

Sáng 21 - 7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật; trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Đồng chí bày tỏ, đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Mỗi cán bộ, đảng viên Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật cần nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; qua đó hướng đến xây dựng những tác phẩm chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung có tác dụng thay đổi nhận thức, hành vi; có chiến lược phát triển khoa học - công nghệ thích ứng với Cuộc cách mạng lần thứ 4; xây dựng các tác phẩm nghệ thuật có tính Đảng sâu sắc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Từ học tập, quán triệt nghị quyết, các đại biểu xây dựng chương trình hành động đảm bảo khả thi, chất lượng; quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, hằng năm đánh giá việc thực hiện chương trình hành động.

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã báo cáo chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề: Phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày ngày 22-7-2021 với phần xây dựng chương trình hành động.

HOÀNG LAN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa