• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 10

    Hôm nay: 138

    Đã truy cập: 148217

Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa sáu tháng đầu năm 2021

Ngày 22/6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, TS. Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mặc dù trong sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức: Tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp hội có 32 hội thành viên và 06 trung tâm trực thuộc, 05 đơn vị liên kết, đến hết tháng 6/2021 tổng số hội viên là 23.628 người, tăng 114 hội viên so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm Thường trực, Ban thường vụ Liên hiệp hội đã tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị để triển khai các chương trình phối hợp công tác, trong đó trọng tâm là để thúc đẩy công tác hỗ trợ tốt hơn cho các hội chuyên ngành trong hệ thống Liên hiệp hội như: Làm việc với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phối hợp hoạt động, Ban Giám hiệu Trường đại học Hồng Đức, lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hoá để phát triển đơn vị liên kết, với thi ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn, huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành nhằm tập hợp đội ngũ trí thức và thành lập Hội KHKT thị xã Bỉm Sơn, Hội KHKT huyện Thạch Thành. Hướng dẫn cho 5 hội thành viên đại hội hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Về công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức: Thường trực, Ban thông tin phổ biến kiến thức Liên hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, tổ chức hội nghị cộng tác viên, tham gia các hội thảo, tập huấn; kết quả sáu tháng đầu năm đã xuất bản thành công 02 số Đặc san khoa học Thanh Hóa với sự tham gia của các trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên ngành, cộng tác viên, Đặc san đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về KH&CN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động KH&CN của Liên hiệp hội và các đơn vị thành viên trên trang thông tin điện tử, tổ chức 02 hội thảo và 04 lớp tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ cho hội viên và người dân. Đóng góp nhiều tin, bài, phóng sự trên các báo Thanh Hóa, tạp chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,các tạp chí chuyên ngành vv...

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Năm 2021 Liên hiệp hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao 10 nhiệm vụ tư vấn phản biện, đến hết tháng 6/2021 Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện thành công 04 nhiệm vụ, chất lượng các báo cáo phản biện được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá cao, coi đây là một kênh thông tin quan trọng, là cơ sở khoa học trước khi trình duyệt, ban hành thực hiện. Một số hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều hoạt động tư vấn dự án đầu tư, qui hoạch, xây dựng, thẩm định nhiều công trình và thiết kế dự toán xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong tư vấn và hỗ trợ pháp lý như: Đã tư vấn pháp luật hơn 2.030 vụ việc cho hàng ngàn lượt người, giúp nhân dân giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật; tham gia tư vấn cho gần 20 đề án, dự án quy hoạch chung chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư hạ tẩng kỹ thuật các cụm công nghiệp và khu đô thị mới; tư vấn phản biện 21 nhiệm vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tham gia thẩm định, phản biện 150 báo cáo đánh giá tác động môi trường vv…

Về hoạt động khoa học, công nghệ: Cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục thực hiện hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở; tham gia góp ý các cơ chế chính sách, các chương trình phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các đề tài, dự án có nhiều tác động đến đời sống xã hội.

Về công tác tổ chức các hội thi, giải thưởng: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam: Trong 6 tháng đầu năm Ban tổ chức, Liên hiệp hộiđẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng trên các phương tiên thông tin đại chúng, tổ chức làm việc trực tiếp với các ngành công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng, giao thông vận tải, công thương nhằm đẩy mạnh việc phát hiện các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ tác giả hoàn thiện hồ sơ để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa 2020-2021; tổ chức các hoạt động phát động trên địa bàn tỉnh đối với các công trình đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên nghiệm thu tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2021; cùng với Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2021.

 Tại hội nghị, Ban Thường vụ cũng đã thảo luận đóng góp vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất Báo cáo của Thường trực Liên hiệp hội về công tác tổ chức trong hệ thống Liên hiệp hội trong thời gian tới.

Xuân Dũng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa