• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 10

    Hôm nay: 209

    Đã truy cập: 455028

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ NĂM 2020 - 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ

A. Tôi là: .........................................................................................................

Trình độ học vấn: ..............................................................................................

Học hàm, học vị (nếu có): .................................................................................

Quốc tịch:.................................................... ........... Giới tính: Nam    Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ................................... Dân tộc: ..................................

Đơn vị công tác (nếu có): ................................................................................

Địa chỉ nơi công tác ......................................................................................... 

Điện thoại......................................... Email: ....................................................

Địa chỉ nhà riêng: .............................................................................................

Điện thoại............................................. Di động...............................................

là tác giả (hoặc đại diện cho các tác đồng giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp):

..................................................................................................................................

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu):

 1. Phiếu đăng ký dự thi                                      4. Mô hình, hiện vật,

2. Bản mô tả giải pháp dự thi                                  sản phẩm mẫu            

3. Toàn văn giải pháp dự thi                                5. Các tài liệu khác        

C. Lĩnh vực dự thi:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông                           

- Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải             

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng                                            

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường               

- Y, dược                                                                                

- Giáo dục và đào tạo.                                                           

D. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2020 - 2021 cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm: 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi công tác

% đóng góp

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

100%

 

 

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2020-2021. Tôi (chúng tôi)

xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là

hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm

quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

                                                                                ................., ngày .... tháng ..... năm 20......

 

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN                                
(hoặc chính quyền địa phương)

            TÁC GIẢ
(hoặc đại diện tác giả)

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021

/upload/files/Th%e1%bb%83%20l%e1%bb%87%20H%e1%bb%99i%20thi%20STKT%202020%20-%202021%20(Final%2018_5_2020)(1).pdf

Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021

/upload/files/K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20HT%20STKT(Final%2018_5_2020).pdf

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa