• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 178

    Đã truy cập: 148257

Quy chế Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Đơn tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN XIN THAM GIA GIẢI THƯỞNG
SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

NĂM 20 ..
 


Kính gửi: BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 20

A. Tôi là: .........................................................................................................
Học hàm: .................................... Học vị: ..........................................
Quốc tịch:................................... Giới tính: Nam, Nữ.
Năm sinh: .......................... Dân tộc: .............................................

Tên cơ quan, đơn vị có công trình:
.......................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................................ Fax:........................................
Di động: ...........................................................................................
E-mail:..............................................................................................

là đại diện cho các tác giả của công trình:
......................................................... .......................................
......................................................... ............................................
........................................................ ............................................
B. Lĩnh vực dự thi: ( đánh dấy x vào lĩnh vực dự thi)
- Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông [ ]
- Cơ khí và tự động hóa [ ]
- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống [ ]

- Công nghệ vật liệu [ ]
- Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên [ ]
- Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới [ ]

Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp nhà nước [ ]; Bộ [ ]; Ngành [ ]; Tỉnh [ ]; Thành phố [ ] xét duyệt ngày .... tháng .... năm ........ Mức độ: Xuất sắc [ ]; Khá [ ].


C. Hồ sơ gồm có: ( đánh dấy x vào lĩnh vực dự thi)
1. Đơn xin tham gia Giải thưởng [ ]
2. Danh sách đồng tác giả [ ]
3. Bản tóm tắt công trình [ ]
4. Bản toàn văn công trình [ ]
5. Biên bản Hội đồng khoa học cấp tỉnh, thành phố, bộ (nếu là bản photocopy thì phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc công chứng nhà nước) [ ]
6. Các tài liệu khác (nếu có) [ ]

C. Danh sách các đồng tác giả và cộng sự:

Chúng tôi/Tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 20     cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

STT

Học hàm

Học vị

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác(*)

% đóng góp

Chức vụ(**)

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

100%

 

 


Chúng tôi/tôi xin được tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam dành cho các công trình khoa học công nghệ ưu tiên năm 20   . Tôi xin cam đoan công trình nói trên là của chúng tôi/tôi, do chúng tôi/tôi nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                                                   ............, ngày .... tháng ..... năm ......CHÚ Ý:
(*) Không ghi tập thể.
(**) Ghi rõ đơn vị công tác của từng tác giả nếu không cùng một nơi.
(***) Cương vị trong công trình: Chủ nhiệm (phải có mức đóng góp >= 20%),
Đồng chủ nhiệm (phải có mức đóng góp >=20%) và Cộng sự
(Bản danh sách này có giá trị chỉ khi có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên)
/upload/files/Quy_che_giai_thuong(2).pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa