• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 327

    Đã truy cập: 170674

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam tại Thanh Hóa năm 2021

Thực hiện công văn số 3271/UBND-NN ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 tại Thanh Hóa; Liên hiệp hội Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành thành lập Ban tổ chức và Ban thư ký Giải thưởng và tổ chức hội nghị triển khai nội dung, kế hoạch tổ chức thực hiện Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (KHCN) được tổ chức hàng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình KHCN có giá trị khoa học – kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

          Ngày 09/3/2021, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có Công văn số 119/LHHVN về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo KH&CN năm 2021. Theo đó, năm 2021 tập trung xét các công trình khoa học thuộc 6 lĩnh vực: (1) Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông; (2) Cơ khí và tự động hóa; (3) Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; (4) Công nghệ vật liệu; (5) Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; (6) Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

          Để Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021 tại Thanh Hóa được đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có công trình, đề tài, giải pháp KHCN đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên nghiệm thu từ tháng 5/2016 - 5/2021 đăng ký tham gia dự thi, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Thanh Hóa triển khai một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rải Quy chế Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Kế hoạch thực hiện Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ấn phẩm của Liên hiệp hội tỉnh và các đơn vị phối hợp, các tổ chức, đơn vị khoa học các sở, ban, ngành/ địa phương  trên địa bàn tỉnh có công trình, đề tài, giải pháp KHCN tham gia Giải thưởng theo 06 lĩnh vực trên.

       Ban thư ký Giải thưởng làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc chủ nhiệm các công trình tham gia Giải thưởng hoàn thiện công trình và gửi hồ sơ về Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trước ngày 10/10/2021. Căn cứ hồ sơ của đơn vị/ cá nhân Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ báo cáo Liên hiệp hội tổ chức Hội đồng đánh giá, lựa chọn công trình có chất lượng cao gửi tham dự Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn quốc trước ngày 15/10/2021.

Xuân Dũng

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa