• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 279

    Đã truy cập: 170626

Báo cáo việc tổ chức phản biện đề án : “Du nhập và phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012- 2020”

Vừa qua, Hội đồng tư vấn phản biện Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện 1 đề án lớn do sở Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị. Ban biên tập bản tin nội bộ giới thiệu báo cáo việc tổ chức phản biện của LHH với Thường trực UBND tỉnh để bạn đọc biết. Thực hiện quyết định số 2792/2010 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) cho Liên hiệp các hội Khoa học & và Kỹ thuật Thanh Hóa ( gọi tắt là Liên hiệp hội); ngày 11/1/2011 Ban thường vụ Liên hiệp hội ra quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi nhận được công văn số 2230/UBND-NN, ngày 19/4/2011 về việc “giao tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án của tỉnh” trong năm 2011 của Thường trực UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn đã họp phiên toàn thể với sự có mặt của tất cả các thành viên, dựa vào khả năng và chuyên môn được đào tạo, hội đồng đã phân công ông Nguyễn Văn Thát- Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì phản biện đề án “Du nhập và phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2020”. Sau khi nhận được bản dự thảo dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa xây dựng, ngày 28/11/2011, Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã ra quyết định số 792 QĐ/ LHH thành lập Hội đồng Phản biện đề án trên gồm 5 thành viên.

Trước ngày họp phiên thứ nhất của Hội đồng, Thường trực Liên hiệp hội đã gửi đến các thành viên Hội đồng một bộ tài liệu photo gồm dự thảo đề án và các văn bản là căn cứ để xây dựng đề án. Đồng thời đã đề nghị các thành viên đọc, nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến ( bằng văn bản) tham gia phản biện.

Ngày 2/12/2011: Hội động họp phiên thứ nhất, có mặt đầy đủ các thành viên, đại diện Thường trực Liên hiệp hội cùng dự. Nội dung chính được thực hiện:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng phản biện;

- Xây dựng và thống nhất kế hoạch tổ chức phản biện;

- Hội nghị trao đổi thống nhất mục đích, yêu cầu và phương hướng phản biện; xác định những nội dung cần tập trung phản biện;

- Thảo luận, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và giao hợp đồng công việc cho từng thành viên;

Căn cứ vào mục đích yêu cầu phản biện; căn cứ vào các nội dung tài liệu đã gửi trước; căn cứ vào những nội dung cần phản biện đã được phân công thực hiện, mỗi thành viên chuẩn bị một văn bản sẽ thể hiện ý kiến vào cuộc họp thứ 2.

Ngày 9/12/2011: Hội đồng họp phiên thứ 2, có mặt đầy đủ các thành viên Hội đồng. Thường trực Liên hiệp hội tham dự.

Nội dung:

-  Lần lượt tất cả các thành viên thông qua dự thảo ý kiến phản biện của mình và xin ý kiến bổ sung của hội đồng;

- Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến đề cương báo cáo tổng hợp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị;

- Giao cho thư ký hội đồng soạn thảo báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện.

Ngày 12/12/2011: Tổ chức hội thảo với thành phần hẹp. Đại biểu gồm tất cả các thành viên Hội đồng, một số nhà khoa học tiêu biểu trong tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp hội tham dự hội thảo.

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến phản biên;

- Xin ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội thảo ( có đề nghị tham gia ý kiến trước);

- Góp ý bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo tổng hợp.

Ngày 18/12/2011: Họp hội đồng phiên thứ 3, có mặt 5 thành viên hội đồng.

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tổng hợp, thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau để báo cáo cấp trên.

- Giao Chủ tịch và thư ký hội đồng hoàn thiện báo cáo tổng hợp gửi Thường trực Liên hiệp hội.

Sau khi nhận được báo cáo tổng hợp phản biện của Hội đồng phản biện, Chủ tịch Liên hiệp hội đã gửi dự thảo đề án và báo cáo tổng hợp phản biện cho các thành viên Hội đồng Tư vấn nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Ngày 21/12/2011 Thường trực Liên hiệp hội đã tổ chức hội thảo để trưng cầu ý kiến chính thức về những vấn đề cần được thống nhất. Dự hội thảo có đại diện của sở Khoa học và công nghệ, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đaị diện một số hội và trung tâm hoạt động KH&CN tiêu biểu, các thành viên Hội đồng tư vấn và hội đồng Phản biện.

- Các đại biểu dự hội thảo nghe Chủ tịch hội đồng phản biện nêu những vấn đề cần thống nhất và tham gia thảo luận, góp ý vào bản dự thảo báo cáo tổng hợp của Hội đồng Phản biện đề án.

- Các thành viên hội đồng Phản biện gửi ý kiến phản biện chính thức lần cuối để tổng hợp.

- Chủ tịch hội đồng Tư vấn phân công Chủ tịch hội đồng Phản biện (thành viên hội đồng Tư vấn) viết báo cáo tổng hợp để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Ban biên tập

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa