• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 3

    Hôm nay: 121

    Đã truy cập: 215054

Cơ hội tài trợ tháng 11/2010

Cuộc thi "Phần mềm ứng dụng vì sự phát triển" Cuộc thi nhằm mục đích phối hợp giữa các nhà phát triển phần mềm và các nhà nghiên cứu về các vấn đề phát triển trong việc sử dụng các dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới để tạo ra các ứng dụng phần mềm mang tính sáng tạo.

Các phần mềm ứng dụng này liên quan đến các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và nhằm nâng cao nhận thức, đánh giá quá trình thực hiện hoặc hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Các phần mềm này sử dụng các dữ liệu lấy từ nguồn dữ liệu thống kê miễn phí của Ngân hàng Thế giới tại trang web http://data.worldbank.org.

Ví dụ: sinh viên công nghệ hoặc người làm công nghệ thông tin có thể viết một chương trình nhằm dự báo mức độ sử dụng internet tại các vùng khác nhau trên thế giới trong vòng 5 hoặc 10 năm tới.

Hoặc nhân viên chính phủ có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Doing Business và tạo một ứng dụng cho phép xác định quốc gia nào có môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư dựa trên số liệu về thương mại qua biên giới và thuế.

Để biết thêm thông tin về các ý tưởng cho cuộc thi, xin mời truy cập trang web

http://appsfordevelopment.challengepost.com/resources#ideas

Phần mềm ứng dụng có thể viết cho web, mobile, SMS, smart phone, desktop, or tablet, trong đó có sử dụng các dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới.

Hạn chót của cuộc thi là 10-1-2011.

Giải thưởng:

Giải Nhất: $15,000 USD

Giải Nhì: $10,000 USD

Giải Ba: $5,000 USD

5 giải Khuyến khích: $2,000 USD mỗi giải

Giải dành cho phần mềm được bình chọn nhiều nhất: $5,000 USD.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://appsfordevelopment.challengepost.com/.

Học bổng e8 về phát triển năng lượng bền vững

Hạn chót : 11-3-2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.e8.org/index.jsp?numPage=79

Học bổng VLIR-UOS của Bỉ cho sinh viên các nước đang phát triển

Các chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2011:

- Tài liệu học tập nghe nhìn– Quản lý, sản xuất và các hoạt động (AVLM)

- Nghề nuôi ong

- Chương trình đào tạo quốc tế về an toàn thực phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng và phân tích rủi ro

- Lib@Web – Quản lý thông tin điện tử và thư viện số

- Công nghệ quản lý nước lồng ghép

Chương trình thạc sĩ 2011-2012 về các ngành:

- Đánh giá và quản lý phát triển

- Toàn cầu hóa và phát triển

- Quản trị  nhà nước và phát triển

- Định cư

Chương trình thạc sĩ 2011-2013 về các ngành:

- Thủy sản

- Sinh học – Sinh thái nhân học

- Thống kê sinh học

- Vệ sinh môi trường

- Công nghệ thực phẩm

- Nghiên cứu và quản lý đại dương và hồ

- Sinh học phân tử

- Tuyến trùng học (Nematology)

- Dinh dưỡng và phát triển nông thôn (dinh dưỡng con người)

- Tài nguyên đất đai

- Công nghệ thủy lợi

Hạn chót: Chương trình thạc sĩ: 1-2-2011; Chương trình đào tạo ngắn hạn: xem từng chương trình.

Thông tin chi tiết xin xem tại www.scholarships.vliruos.be

Chương trình học bổng song phương Bỉ 2011 – 2012

Chương trình này dành riêng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình thạc sĩ ở Bỉ.

Hạn chót: 20/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.diplomatie.be/hanoi/default.asp?id=34&mnu=34

Cuộc thi video khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ADB về khủng hoảng nước

Cuộc thi này nhằm nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước ở châu Á.

Đối tượng tham dự là công dân của 67 nước thành viên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Hạn chót : 31/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.adb.org/MyView/2010/

Chương trình Erasmus Mundus – Phát triển nông thôn và kinh tế nông nghiệp

Hạn chót : 31/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imrd.ugent.be/index.asp?p=86&a=86

Chương trình đào tạo quốc tế của Sida tại Thụy Điển

Các chuyên ngành đào tạo:

- Chiến lược quản lý hóa chất

- Biến đổi khí hậu – Giảm thiểu và thích ứng

- Phát triển khu vực duyên hải bền vững và lồng ghép

- Cấp nước đô thị và vệ sinh

- Quản lý dịch vụ công

- Quyền trẻ em, quản lý lớp học và trường học

- Sở hữu công nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Mong Thi Chien, sứ quán Thụy Điển

Email: chien.mong@foreign.ministry.se

Tel: 04. 3 7260 400

Hoặc

Do Xuan Thong, Vụ Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Email: doxthong1950@yahoo.com

Tel: 04. 0804 3505.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.swedenabroad.com/Page____110493.aspx

Mời nộp đề cương nghiên cứu – Viện Earthwatch

Viện Earthwatch hỗ trợ các nghiên cứu thực địa trên toàn thế giới về các lĩnh vực sinh học, vật lý, khoa học xã hội và văn hóa. Các lĩnh vực ưu tiên là : biến đổi khí hậu, hải dương học, văn hóa bền vững, quản lý bền vững tài nguyên.

Liên tục nhận hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.earthwatch.org/aboutus/research/scientistopps/reqresprop

Chương trình nghiên cứu về Mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội – Quỹ Spencer

Liên tục nhận hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.spencer.org/content.cfm/education-and-social-opportunity 

Chương trình Erasmus Mundus về bảo tồn và đa dạng sinh học biển

Hạn chót: tháng 1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://embc.marbef.org/index.asp?p=251&a=251

Chương trình học bổng lãnh đạo châu Á – Thái Bình Dương (mùa thu 2011)

Chương trình này dành cho những người có triển vọng lãnh đạo trong tương lai.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.eastwestcenter.org/education/aplp/application-and-finances/

Học bổng sau đại học Lee Kong Chian – Đại học Quốc gia Singapore

Chương trình này dành cho những người đã được chấp nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường.

Hạn chót:  15/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nus.edu.sg/admissions/graduate-studies/scholarships-lkc.php

Chương trình học bổng lãnh đạo châu Á 2011

Chương trình này nhằm mục tiêu xây dựng một mạng lưới chuyên và cả mang tính cá nhân, bao gồm các nhà nghiên cứu và lãnh đạo khu vực châu Á thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ đề : « Châu Á trong đối thoại : Tầm nhìn và hành động vì một xã hội nhân văn ».

Hạn chót : 20/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.jpf.go.jp/e/intel/exchange/organize/alfp/apply11.html

Sáng kiến nghiên cứu quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu – Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC)

Sáng kiến này nhằm hỗ trợ việc thành lập các nhóm nghiên cứu đa quốc gia bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ Canađa và các nước thu nhập thấp và trung bình, những người sẽ thiết lập nên các mạng lưới và chương trình nghiên cứu.

Hạn chót: 7/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.idrc.ca/en/ev-147903-201-1-DO_TOPIC.html

Tài trợ về bồi dưỡng năng lực khoa học xã hội -Ủy ban Nghiên cứu và Đánh giá Chính sách Xã hội New Zealand

Chương trình này sẽ tài trợ cho các hội thảo, seminar và diễn giả trình bày về nhu cầu của các nhà nghiên cứu xã hội, sinh viên, những người thực thi chính sách, và/hoặc các cơ quan chính sách xã hội. Chương trình chú trọng vào việc bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực về khoa học xã hội thông qua việc kết nối các nhà nghiên cứu New Zealand với các nhà chuyên môn quốc tế.

Hạn chót: tháng 5/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.spear.govt.nz/funding/linkages/apply/capability-building-award/index.html

Học bổng Thanh niên châu Á (AYF) – Trung tâm châu Á thuộc Quỹ Nhật Bản

Chương trình này dành cho các sinh viên châu Á đang theo học tiếng Nhật và có mong muốn theo học sau đại học tại Nhật Bản và mong muốn đóng góp vào sự hợp tác trong phạm vi vùng. Mục tiêu của chương trình là nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong vùng cũng như tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước châu Á.

Liên tục nhận hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.asiaseed.org/ayfj/ .

Chương trình học giả thỉnh giảng – Viện Harvard-Yenching (HYI)

HYI là một quĩ độc lập nhằm nâng cao sự phát triển của giáo dục đại học tại châu Á trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với sự chú trọng đặc biệt vào nghiên cứu văn hóa châu Á. Chương trình này cho phép các giảng viên trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội có cơ hội thực hiện các nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard. Dự án nghiên cứu đề xuất cần liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn với trọng tâm là văn hóa.

Hạn chót: 30/9/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.harvard-yenching.org/fellowship/visiting-scholars-program/

Mời nộp đề xuất: Chương trình 2010 của APFED nhằm thúc đẩy sự phát trỉển bền vững khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương vì Môi trường và Phát triển (APFED) mời nộp đề xuất nhằm hỗ trợ việc phát triển, triển khai, giám sát và phổ biến thông tin về các chính sách, các đánh giá và hành động sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những dự án được chọn có thể được hỗ trợ tới 30.000 USD.

Hạn chót : 19/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.apfedshowcase.net/showcase.php?cat_id=10.

Học bổng thạc sĩ châu Âu về luật và kinh tế học (EMLE)

Chương trình này là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực luật và kinh tế học, được thực hiện tại 2 hoặc 3 trường đại học châu Âu hoặc ngoài châu Âu.

Hạn chót : 15/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.emle.org/

Học bổng Jordan IFLA/OCLC 2012 cho cán bộ thư viện trẻ

Chương trình này dành cho cán bộ thư viện mới vào nghề, đến từ các nước đang phát triển, mới tốt nghiệp đại học ngành thông tin thư viện trong vòng 5 năm trở lại đây và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (nhưng không quá 8 năm) làm việc trong ngành thông tin thư viện.

Hạn chót : 18/2/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/details/default.htm   

Học bổng AstroMundus

Dành cho lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, bậc sau đại học, thực hiện tại 4 nước : Áo, Italia, Đức, và Secbia.

Hạn chót : 30/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.astromundus.eu/

Học bổng quốc tế của Viện Lâm nghiệp Thế giới (WFI)

WFI đón học viên vào 3 thời điểm trong năm : ngày 1/2, 1/5 và 1/10. Hồ sơ phải gửi đến 2 tháng trước khi khóa học diễn ra tại các thời điểm kể trên.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html

Quỹ Orskov – Chương trình tài trợ nhỏ về nông nghiệp

Quỹ này có thể cấp tài trợ lên đến 2.500 bảng Anh để hỗ trợ nông nghiệp của các nước đang phát triển, dành cho sinh viên hoặc các cộng đồng dân cư.

Hạn chót : 31/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.orskovfoundation.org/home

Chương trình Nhà khoa học trẻ (YSSP)  - Viện Nghiên cứu Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA)

Đây là chương trình học bổng thường niên kéo dài 3 tháng, dành cho các nhà nghiên cứu trẻ tài năng trong lĩnh vực môi trường toàn cầu, thay đổi kinh tế và xã hội.

Hạn chót : 18/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/index.html?sb=1

Học bổng châu Á – Quỹ Học bổng châu Á

Học bổng này hỗ trợ các sinh viên và nhà nghiên cứu tiến hành các cuộc nghiên cứu tại một quốc gia thành viên trong thời gian từ 6 đến 9 tháng.

Hạn chót : 15/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.asianscholarship.org/asf/General%20information_Grant%20Information.php

Học bổng và tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC)

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.idrc.ca/en/ev-23261-201-1-DO_TOPIC.html

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ cho sinh viên nước ngoài, 2010-2011

Chương trình này cấp học bổng cho sinh viên sau đại học thuộc tất cả các lĩnh vực. Tại Việt Nam, xin liên hệ với Sứ quán Thụy Sĩ để biết thông tin chi tiết.

Web site của Sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội www.eda.admin.ch/hanoi.

Hoặc

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Vietnam_en.html

Chương trình nghiên cứu mùa hè (YSSP)  - Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA)

Chương trình này tạo cơ hội nghiên cứu cho các tài năng nghiên cứu trẻ quan tâm đến các lĩnh vực như môi trường toàn cầu, kinh tế và biến đổi xã hội.

Hạn chót : 18/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/index.html?sb=1

Giải thưởng Canada-châu Á, Thái Bình Dương – Hội đồng Nghiên cứu Canađa Quốc tế (ICCS)

Chương trình này hỗ trợ các học giả thuộc các trường đại học hoặc viện nghiên cứu thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiến hành các nghiên cứu ngắn hạn nhằm đóng góp vào sự hiểu biết lẫn nhau, song phương và đa phương giữa Canađa và khu vực.

Hạn chót : 24/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iccs-ciec.ca/CAPA_en.asp?shownav=4

Giải thưởng ASIA – Quỹ Học bổng châu Á

Hạn chót : 15/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.asianscholarship.org/asf/General%20information_Grant%20Information.php

Học bổng Abe – Quỹ Nhật Bản – Trung tâm Đối tác Toàn cầu (CGP)

Chương trình này khuyến khích các nghiên cứu liên ngành về các vấn đề toàn cầu.

Hạn chót : 1/4 và 31/12 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_app_criteria/

Chương trình học bổng của Bộ Giáo dục Đan Mạch

Thông tin chi tiết xin xem tại http://studyindenmark.dk/tuition-and-scholarships/scholarship-scheme.

Hỗ trợ nghiên cứu của IFS

Dành cho các đề xuất dự án nghiên cứu từ các nhà khoa học tại các nước đang phát triển về chủ đề quản lý bền vững các nguồn tài nguyên sinh học. Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển, có ít nhất là bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương, dưới 40 tuổi, hoặc mới bắt đầu tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc tại một trường đại học, viện nghiên cứu quốc gia hoặc một tổ chức phi chính phủ có mục đích chính là nghiên cứu.

Hạn chót: 30/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifs.se/Forms/how_to_apply.asp

Sáng kiến Khí hậu Quốc tế - ICI mời nộp đề xuất dự án về bảo vệ môi trường khí hậu tại các nước đang phát triển

Hạn chót: 15/4/2010 và 31/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/application

Học bổng thạc sĩ về học tập suốt đời

Cộng đồng châu Âu cấp học bổng cho sinh viên và học giả không phải là công dân Liên minh Châu Âu theo học về lĩnh vực học tập suốt đời.

Hạn chót : 1/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.dpu.dk/site.aspx?p=7131

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa