• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 13

    Hôm nay: 328

    Đã truy cập: 510844

Đại hội Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 28/12/2022, Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa và Trịnh Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoằng Hóa.

       

       Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa được thành lập năm 2016, hiện có 46 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ I (2017 - 2022), Hội đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên; tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở...

       Các đại biểu dự Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ II (2022 - 2027), trong đó tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đẩy mạnh các hoạt động hội, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội viên.

Đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo Đại hội

       Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa đạt được từ khi thành lập đến nay, đồng thời đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của hội viên; vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động Hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng dự thảo các văn bản pháp luật và đề án, dự án của địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Kết hợp, lồng ghép hoạt động Hội với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động độc lập của Hội để thể hiện rõ vai trò của Hội trong đời sống xã hội. Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật để đáp ứng các nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương; đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và nhân dân. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết của Cơ quan Huyện Hội.

Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

       Hội cần tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, và thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác của Hội Luật gia, trong đó trước mắt tập trung tham mưu Huyện ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Định kỳ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thường trực Hội Luật gia tỉnh đối với công tác của Hội.

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 ủy viên. Đồng chí Lê Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa khóa I, được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Lê Khắc Huỳnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoằng Hóa và Đỗ Đức Thụ, Phó Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa khóa II./.

Hà Sĩ Thắng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa