• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 347

    Đã truy cập: 510863

Phản biện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh để hình thành và phát triển các chuỗi giá trị

Sáng 16-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ” (gọi tắt là kế hoạch).

Căn cứ Dự thảo kế hoạch và các tài liệu có liên quan được Sở NN&PTNT gửi đến Liên hiệp hội; ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện, Liên hiệp hội đã xây dựng báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện.

Theo đó, dự thảo thuyết minh kế hoạch do Sở NN&PTNT soạn thảo đã đề cập đến 5 nội dung bao gồm các vấn đề: Căn cứ pháp lý và thực tiễn; tình hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để phát triển vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và thực trạng phát triển chuỗi giá trị giai đoạn 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh; hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức thực hiện.

Nhìn chung, dự thảo được đơn vị soạn thảo xây dựng công phu, bố cục phù hợp; đầy đủ các nội dung, trình bày ngắn gọn, tương đối rõ ràng, mạch lạc. Nội dung các phần trong kế hoạch có tính khái quát cao, tuy nhiên kết cấu, nội dung của từng phần cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo kế hoạch, đầy đủ hơn, nâng cao tính logic trong từng phần và toàn bộ kế hoạch.

Tại hội thảo, ý kiến thảo luận đã làm rõ các vấn đề liên quan đến tiêu đề, kết cấu, bố cục, nội dung được trình bày trong từng phần của kế hoạch, trong đó nhấn mạnh các vấn đề: Thực trạng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển các chuỗi giá trị giai đoạn 2016-2021; kết quả phát triển các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và hình thành các chuỗi giá trị; kết quả và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sát với thực tế và có tính khả thi.

Các ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng phản biện là cơ sở, căn cứ để đơn vị xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trần Hằng

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa