• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 13

    Hôm nay: 190

    Đã truy cập: 396897

Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/01/2021, tại Khách sạn Đại Việt Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đội ngũ tri thức khoa học - công nghệ, Hội thảo, Đẩy mạnh phát triển nguồn lực KHCN, đảm bảo hoạt động Hội và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp các ý kiến kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của các hội và đội ngũ tri thức khoc học - công nghệ như: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa cần xây dựng và ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội để tập hợp được đông đảo đội ngũ tri thức, phát huy tính sáng tao của đội ngũ tri thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội giúp các đại biểu nắm sâu, nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản các chủ trương của tỉnh, từ đó vận dụng vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ tri thức, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra trong nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa