• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 52

    Đã truy cập: 58679

Ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 01-01-2021.

Đối tượng hỗ trợ gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, người được giao trực tiếp quản lý, vận hành các hệ thống CNTT trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh của tỉnh Thanh Hóa (cán bộ Quản trị mạng).

Cán bộ, công chức, viên chức, người được giao trực tiếp quản lý, vận hành các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh đặt tại các Trung tâm dữ liệu của tỉnh gồm: Phòng Cơ yếu - CNTT thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; Phòng Quản lý Cổng Thông tin điện tử và CNTT thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ Phòng Quản trị hệ thống thuộc Trung tâm CNTT&TT của Sở Thông tin và Truyền thông; Cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý nhà nước về CNTT tại Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Quản lý CNTT).

Mức hỗ trợ hàng tháng được tính như sau:

- Trình độ tiến sĩ: bằng 2 lần mức lương cơ sở.

- Trình độ thạc sĩ: bằng 1.8 lần mức lương cơ sở.

- Trình độ đại học: bằng 1.5 lần mức lương cơ sở.

Kinh phí chi trả hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức chuyên trách CNTT sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành, được bố trí trong dự toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chi trả hỗ trợ thu nhập được chi trả cùng với tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Việt Linh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa