• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 149

    Đã truy cập: 30545

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa làm việc với Thị ủy Bỉm Sơn về phát triển tổ chức

Ngày 21/10/2020, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy thị xã Bỉm Sơn với nội dung phối hợp thực hiện Quyết định số 433-QĐ/TU ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với các huyện, thi, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn các sở, ban ngành có liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Thị ủy thị xã Bỉm Sơn có có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận - Bí thư Thị ủy thị xã Bỉm Sơn cùng các đồng chí Thường trực UBND thị xã Bỉm Sơn và lãnh đạo Ban Tuyên giáo thị ủy và các phòng ban có liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã nêu vắn tắt nội dung, mục đích của buổi làm việc với ban lãnh đạo Thị ủy Bỉm Sơn, trong đó nhấn mạnh Quyết định số 433-QĐ/TU ngày 04/4/2012 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan; gần đây nhất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 16/8/2019 thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi về tình hình hoạt động khoa học công nghệ trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn cũng như phát triển tổ chức theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X).

Qua trao đổi, thảo luận  đồng chí Nguyễn Tiến Thuận - Bí thư Thị ủy thị xã Bỉm Sơn cho biết sau khi nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã họp, thống nhất sự cần thiết phải thành lập Hội khoa học kỹ thuật của thị xã Bỉm Sơn nhằm thực hiện các nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển cộng đồng, thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và tôn vinh trí thức trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí cũng khẳng định thị ủy, UBND thị xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sớm thành lập Hội Khoa học kỹ thuật của thị xã cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Hội hoạt động sau khi được thành lập.

Xuân Dũng

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa