• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 676

    Đã truy cập: 603315

Bí thư TW Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hoạt động của LHHVN ngày càng đổi mới, ổn định và phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc với LHHVN, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định những thành quả, nỗ lực của LHHVN trên chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhận định hoạt động của LHHVN có nhiều đổi mới, ổn định, phát triển hơn.

Chiều 23/4 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với LHHVN. 

Tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN báo cáo với đoàn công tác về hoạt động của đội ngũ trí thức và kết quả hoạt động của LHHVN trong thời gian qua. Theo Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay LHHVN đã hình thành hệ thống tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và Điều lệ của LHHVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

LHHVN đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, là một trong số 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương với 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. LHHVN đã thành lập 560 tổ chức khoa học và công nghệ; 70 cơ quan báo, tạp chí; 01 nhà xuất bản; 01 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; tập hợp, thu hút khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước; được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá cao.

Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ khóa VIII, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã đặc biệt chú trọng việc xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của LHHVN; phối hợp công tác giữa Đảng đoàn LHHVN với các tỉnh ủy, thành ủy; góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Hoạt động TVPB&GĐXH là nhiệm vụ quan trọng, thế mạnh của LHHVN đã được tiến hành một cách khoa học, thẳng thắn, trung thực, tham gia có hiệu quả vào nhiều dự án quan trọng của đất nước; hoạt động KH&CN được đổi mới mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao; công tác TT&PBKT được củng cố và phát triển; LHHVN đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với nhiệm vụ tôn vinh trí thức, LHHVN đã tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tổ chức khoa học và công nghệ, trong nhân dân. Hàng nghìn công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật đã được trao giải, tôn vinh do ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, người dân và đất nước. Việc lựa chọn trí thức tiêu biểu của LHHVN đã có đổi mới, các tiêu chí tôn vinh được nâng cao, quy trình xét chọn chất lượng hơn được cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ hoan nghênh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng cũng đã bày tỏ những khó khăn, thách thức hiện nay của LHHVN trong việc thực hiện cụ thể các chủ trương đường lối của Đảng và việc thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, qua đó đề xuất một số kiến nghị để LHHVN hoạt động có hiệu quả hơn, ngày càng trở thành tổ chức vững mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái, LHHVN có vai trò hết sức quan trọng, là hạt nhân kết nối hệ sinh thái khoa học công nghệ, kết nối trí thức giữa các thế hệ với nhau. Thứ trưởng Trần Hồng Thái bày tỏ mong muốn LHHVN tiếp tục là cầu nối giữa Bộ KH&CN, các đơn vị từ trung ương đến địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tạo nên một “mái nhà khoa học công nghệ” vững mạnh, phát triển.

Từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị thuộc LHHVN, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến liên quan đến việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN; kết quả hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của một số Liên hiệp hội địa phương, các hội, tổng hội thuộc LHHVN….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức KH&CN nhất là trong việc thực hiện tinh thần tập hợp đại đoàn kết toàn dân. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sự nỗ lực, cố gắng của LHHVN trong thời gian qua đã tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, thúc đẩy đội ngũ trí thức KH&CN tham gia thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong tình hình mới. “Và đây chính là biểu thị khát vọng cống hiến của trí thức KH&CN nước nhà đối với sự phát triển phồn vinh của đất nước”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được của LHHVN, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những hạn chế và cho rằng LHHVN vẫn còn những khó khăn thách thức cần nỗ lực vượt qua để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ cũng như những mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đất nước ta đang trong giai đoạn vận hành nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là hoạt động tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, vừa để khẳng định thành tựu cách mạng, thành tựu của đất nước ta 40 năm đổi mới, đồng thời tham mưu định hướng cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng với hai tầm nhìn: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập Nước (năm 2045).

Trong thời gian tới LHHVN có vai trò quan trọng trong việc tư vấn, phối hợp tham mưu, phản biện chủ trương, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đây là trách nhiệm rất lớn của LHHVN. Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, LHHVN nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia tích cực vào các hoạt động tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và chuẩn bị xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị LHHVN quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Nhất trí, đồng sức, đồng lòng quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết liên quan đến đội ngũ trí thức và KH&CN; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của LHHVN và các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trong Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập LHHVN vào ngày 24/3/2023).

Phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt những tư duy mới trong nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tinh hoa; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và bộ máy tổ chức của LHHVN; Tăng cường sự phối hợp với ban, bộ, ngành, các thành viên MTTQVN; Nâng cao vai trò của LHHVN trong hội nhập quốc tế; Vận hành đồng bộ việc tổng kết đánh giá hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của LHHVN đúng như quan điểm chỉ đạo của Đảng và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN trong thời gian tới…

Khẳng định mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng LHHVN nói riêng và đội ngũ trí thức nói chung sẽ có được những bước phát triển mới, góp phần đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

DT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa