• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 15

    Hôm nay: 198

    Đã truy cập: 148277

Thúc đẩy hoạt động ở các Hội thành viên chuyên ngành

Ngày 20/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức buổi làm việc với Thường trực các hội: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Các ngành Sinh học, hóa học, Hội Bảo vệ môi trường, Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp, Hội Khoa học tâm lý giáo dục theo Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch số 437/KH-LHH ngày 25/5/2021 về làm việc của Đảng đoàn, Liên hiệp hội với các hội thành viên và trung tâm trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì cuộc họp. Tham gia buổi làm việc có Đảng đoàn, Thường trực và một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, các phòng ban của Liên hiệp hội.

Tại cuộc họp, Đảng Đoàn, Thường trực Liên hiệp hội nghe các hội thành viên báo cáo về những hoạt động đã thực hiện của đơn vị mình từ khi đại hội nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các nhiệm vụ, chức năng được giao.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng: Tháng 9/2018 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến nay, Hội đã hoàn chỉnh Điều lệ Hội, xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa; thành lập Ban tư vấn và 5 Ban chuyên đề của Hội; tham gia góp ý vào các dự thảo kế hoạch, quy chế của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương như thực hiện chuyên mục phát sóng, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo; duy trì 6 hộp thư lấy ý kiến người tiêu dùng và tổ chức lớp tập huấn về một số vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các hội viên, chi hội… Tuy nhiên, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức không thường xuyên, mỗi lần thay đổi lãnh đạo hầu như phải xây dựng lại từ đầu nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội.

Hội Các ngành Sinh học, hóa học: Hội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào tháng 12/2018. Từ sau Đại hội đến nay, Hội thường xuyên tham gia tích cực các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Liên hiệp hội tổ chức. Hội đã chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện 1 đề tài khoa học về khảo nghiệm tiết kiệm năng lượng nung gạch xây; hoàn thành chương trình giám sát chất lượng môi trường theo hợp đồng cho một số đơn vị sản xuất; tổ chức thành công 2 hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn;… Hội dự kiến tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành vào cuối năm 2021, trong đó có nội dung bầu chủ tịch mới nhằm đổi mới, củng cố tổ chức và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội.

Hội Bảo vệ môi trường: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 12/2020. Ngay sau Đại hội, Hội đã kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng ủy viên Ban Chấp hành. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã chủ trì nghiên cứu thành công và được nghiệm thu 1 đề tài cấp tỉnh, tham gia thực hiện đưa kết quả nghiên cứu của 2 đề tài vào thực tế sản xuất. Hội viên của Hội thường xuyên tham gia hội đồng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, các khu công nghiệp tổ chức thẩm định; tham gia đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động cho 18 dự án; tham gia hội đồng phản biện cho 4 đề tài khoa học cấp tỉnh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ xử lý nước thải ngành giấy tại huyện Quan Hóa...

Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp: Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào cuối năm 2017. Từ đó đến nay, Hội luôn tập trung củng cố, phát triển tổ chức, cán bộ. Đến tháng 7/2021, Hội có 8 đơn vị trực thuộc (tăng 3 đơn vị so với trước Đại hội), đội ngũ cán bộ hội viên có cơ cấu đa dạng và có trình độ chuyên môn cao. Hội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, đời sống; tổ chức được 17 cuộc Hội thảo về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình - dự án sản xuất tiên tiến,… Các cán bộ Hội tích cực tham gia hoạt động tư vấn, hướng dẫn xây dựng dự án đầu tư sản xuất cho nhiều hội viên; một số đồng chí thường xuyên tham gia các hội đồng KHCN tư vấn, phản biện hoặc thẩm định các đề tài, dự án KHCN do các sở ngành, Liên hiệp hội chủ trì. Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội và cán bộ Hội đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án KHCN trong đó có các mô hình, dự án, đề tài KHCN được Ngân sách hỗ trợ… Hội còn tích cực viết, đăng bài trên các trang thông tin, đặc san của Liên hiệp hội và một số đơn vị khác. Nhiều chi hội, cán bộ, hội viên được các ngành, tổ chức các cấp tặng các danh hiệu, bằng khen, giấy khen của các hội Trung ương, UBND tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam và cấp tỉnh.

Hội Khoa học tâm lý giáo dục: Hội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023  vào tháng 3/2019. Sau Đại hội đến nay, có nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo do chuyển công tác, nghỉ chế độ, giai đoạn kiện toàn lãnh đạo của cơ quan bảo trợ là Sở Giáo dục và Đào tạo, vì vậy hoạt động của Hội và các chi hội gặp rất nhiều khó khăn. Một số chi hội, nhất là các chi hội vùng mới thành lập còn lúng túng trong triển khai công tác hội. Công tác kiểm tra hướng dẫn chưa sâu sát, kịp thời. Hoạt động của Hội trong thời gian qua còn trầm lắng, chưa phát huy được tiềm năng to lớn của đội ngũ đông đảo các hội viên, các nhà giáo để tăng cường nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học tâm lý, khoa học giáo dục trong các nhà trường.

Ngoài ra, một số hạn chế các hội chủ yếu gặp phải là về vấn đề tài chính, do kinh phí eo hẹp nên công tác tổ chức còn nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các hội và chi hội trực thuộc. Một số hội chưa củng cố, kiện toàn được nhân sự thường trực (Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Khoa học tâm lý giáo dục ) nên việc triển khai các hoạt động chưa thường xuyên, thiếu sự chỉ đạo sâu sát đến các chi hội,… Các hội kiến nghị với Liên hiệp hội tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hoạt động KHCN tư vấn phản biện, công tác thi đua khen thưởng đến các hội viên, chi hội; đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động; hỗ trợ làm việc với cơ quan bảo trợ để tạo điều kiện cho các hoạt động của hội…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội đã tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, ý kiến đóng góp của các hội thành viên. Đồng chí đề nghị: các cán bộ lãnh đạo hội thực hiện tốt công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, đáp ứng kịp thời khi cần thay thế, bổ sung nhân sự; cần xác định các hội nghề nghiệp phải thể hiện tinh thần tự chủ, tìm ra thế mạnh của mình trên cơ sở đó để phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, hội viên; tổ chức các phong trào theo đặc thù của hội chuyên ngành; hàng năm, tổ chức làm việc đề xuất phối hợp với cơ quan bảo trợ hỗ trợ tạo điều kiện cho hội thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn… Liên hiệp hội ủng hộ các hội thành viên đăng ký thực hiện các đề tài, dự án với tỉnh và sẽ hỗ trợ công tác đấu mối làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan; khuyến khích các hội thành viên tham gia tích cực các hội thi, cuộc thi, giải thưởng do Liên hiệp hội chủ trì, phối hợp tổ chức. Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao vai trò của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của hội trong công tác tổ chức và phát triển hội, thể hiện chính kiến và vai trò của hội trong hoạt động KHCN./.

Linh Mai

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa