• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 18

    Hôm nay: 317

    Đã truy cập: 148396

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Sáng ngày 11/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Sáng ngày 11/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Trọng Quyền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Tiên Phong - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Duy Sang - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ, cùng 291 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban của Tỉnh ủy; sự phối hợp công tác của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX đạt được kết quả quan trọng và toàn diện, có 10/13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đại hội đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nổi bật là các tổ chức cơ sở đảng các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để tổ chức thực hiện đạt kết quả; đồng thời chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa an toàn làm chủ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có trên 90% đơn vị trong khối doanh nghiệp tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổng doanh thu ước đạt 160.059 tỷ đồng, tăng 10% mỗi năm; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 25 nghìn người lao động, với mức thu nhập bình quân năm 2019 đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả toàn diện; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng đạt kết quả cao, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3.575 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 11,9% so với Nghị quyết đề ra; trong đó đã thành lập mới 18 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 1.500 đảng viên trong các doanh nghiệp. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trên cơ sở những thành tựu đạt được; nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phấn đấu đạt được 10 mục tiêu lớn, gồm: (1) Có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp được cấp trên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (2) 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. (3) Trên 90% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường, an toàn lao động; đến năm 2025 có 70% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó ít nhất 20% đạt danh hiệu kiểu mẫu. (4) 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (5) 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện tốt cam kết việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (6) Trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (7) 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (8) Bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp trên 300 đảng viên. (9) 100% chi bộ sinh hoạt đúng quy định. (10) Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội khuyến học khối và Công đoàn Viên chức tỉnh hằng năm xếp loại vững mạnh, xuất sắc.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, Đảng bộ Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chương trình xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân gương mẫu.

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở. Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp khắc phục.

Đồng chí thống nhất cao với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ thêm 2 nội dung để Đại hội thảo luận, gồm:

Nội dung lớn thứ nhất: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó; cần chú trọng làm tốt các công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Ban hành các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách để cụ thể hoá và triển khai thực hiện quyết liệt, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ động tham mưu, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; đảm bảo quốc phòng an ninh. Lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lí nhà nước trên các lĩnh vực. Đối với tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Nội dung lớn thứ hai: Đảng bộ khối và các tổ chức đảng trực thuộc phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng; Thường xuyên chăm lo xây dựng đảng về đạo đức, Tiếp tục xây dựng đảng vững mạnh về tổ chức và cán bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước.

Chiều cùng ngày và ngày 12/8/2020, đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bầu Ban thường vụ, chức danh Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban kiêm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra). Bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như biểu quyết các Nghị quyết Đại hội.

Xuân Nghĩa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa