• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 274

    Đã truy cập: 148353

Hội thảo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045

Ngày 15-10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa (Sở Xây dựng) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vấn đề khoa học và thực tiễn của Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045: Nhận thức - triển khai - thực hiện”.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu xây dựng với quan điểm đây là “một văn kiện rất lớn, vừa có tính chính trị, vừa có tính pháp lý cao nhất để xác định hướng đi, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045” mà Chính phủ giao cho chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện.

Để nhanh chóng hoàn thành việc lập quy hoạch phát triển của tỉnh và quy hoạch đô thị theo yêu cầu mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg, ngày 14-11-2019 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan trong tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, Trung ương tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch. Việc xây dựng quy hoạch không chỉ là thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn để thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định 37 của Chính phủ, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Hiện nay, việc triển khai tổ chức nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thống nhất xin ý kiến thỏa thuận của các bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn 2045 được đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa trình bày tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích thực trạng các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và dự báo khả năng khai thác các nguồn lực cho phát triển tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ quy hoạch.

Các ý kiến cơ bản đồng tình với quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển tỉnh (bao gồm phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phương án bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh)...

Hội thảo là cơ hội để các hội viên, cán bộ đơn vị quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc chia sẻ thông tin, khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, quản lý việc thực hiện quy hoạch. Từ đó xác định và tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc.

Đây cũng là cơ hội để chia sẻ thông tin về những xu hướng ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc nhằm hiện đại hóa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, công tác thông tin quy hoạch, sáng tác kiến trúc.

XD

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa