• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 15

    Hôm nay: 321

    Đã truy cập: 148400

Báo cáo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Chiều ngày 29/9, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều "Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018 ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 37/2018 ngày 14/12/2018 về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (gọi tắt là Quyết định 37) và đề xuất sửa đổi Quyết định số 37/2018. Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, với mục đích: quy định cụ thể về nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở và định mức chi cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở, để các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, huy động được thêm nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học - công nghệ cấp cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chi tiết, sửa đổi, bổ sung và làm rõ được những vấn đề trọng tâm trong quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các ý kiến thảo luận tại hội nghị, việc sửa đổi Quyết định 37 để hỗ trợ cho Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện lại bản dự thảo, sớm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong đó lưu ý, việc sửa đổi cần chú ý đến một số vấn đề, như: xác định rõ các tiêu chí, nội dung, cơ sở thực hiện các đề tài khoa học phù hợp; đối tượng, định mức hỗ trợ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giảm thủ tục hành chính trong hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.

Thanh Tâm-Xuân Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa