• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 20

    Hôm nay: 273

    Đã truy cập: 148352

Hội điều dưỡng Thanh Hoá

Hội điều dưỡng Thanh Hoá là tổ chức xã hội hội nghề nghiệp. Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong tỉnh hoạt động trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng với chức năng nhiệm chăm sóc người bệnh toàn diện, thực hiện các kỹ thuật y học và dịch vụ điều dưỡng nhằm phục vụ và đáp ứng sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong toàn tỉnh. - Tên gọi của hội: Hội điều dưỡng Thanh hoá - Tên giao dịch: Thanhhoa Nurses Association - Địa chỉ: Phòng điều dưỡng bệnh viện Tâm thần thanh hoá. 217 đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Thanh Hoá. - Email: dieuduongthanhhoa@yahoo.com.vn - Điện thoại: 0373 951693

1/ Tổ chức bộ máy

- Ban chấp hành: Số lượng 37, Thường vụ:  09

- Lãnh đạo đơn vị

- Chủ Tịch hội:

- Các phó chủ tịch hội:

+ Lương Vĩnh Lộc:        năm sinh           1954

Trình độ đào tạo: Trung cấp điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng

Địa chỉ nhà riêng: 64 Trịnh khả, phường đông vệ, Tp Thanh Hoá

E mail (nếu có):

Điện thoại: DĐ 0974180082                    CQ 0373950384

+Đỗ Quang Hiệu:                       năm sinh           1955

Trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng

Địa chỉ nhà riêng: Thôn tập cát 1, Minh Thọ, Nông Cống, T. hoá

E mail (nếu có):

Điện thoại: DĐ 0978979720, NR 0373839199, CQ 0373681330

+Nguyễn Thị Loan:        năm sinh           1961

Trình độ đào tạo: Cử nhân CĐ y

Chuyên ngành đào tạo: đa khoa

Địa chỉ nhà riêng: 15A/7 Nam cao, Phường Tân Sơn, Tp T Hoá

E mail (nếu có):

Điện thoại: DĐ 0974180082,    NR 0373850980

-Thư ký hội:

+ Lê Văn Hiếu:              năm 1963

Trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng

Địa chỉ nhà riêng: SN 15/378 Hải thượng lãn ông, Quảng thắng, Thành phố thanh hoá.

E mail (nếu có): hieubvtt@yahoo.com.vn

Điện thoại: DĐ 0989138789, NR 0373952233, CQ 0373952355

2.3 Tổ chức bộ máy

-Các chi hội: gồm 35 chi hội

-Tổng số hộ viên: 2072

2/ Quá trình thành lập và phát triển:

Hội điều dưỡng Thanh Hoá thành lập theo quyết định số 88 TC/UBTH, ngày 31 tháng 01 năm 1991 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Được tổ chức theo nguyêntắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự chủ về tài chính, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội.

Hội điều dưỡng thanh hoá hoạt động trên phạm vi tỉnh thanh hoá trong lĩnh vực điều dưỡng. Từ khi thành lập hội đã động viên kết nạp nhiều chi hội, hội viên tham gia.

3/Chức năng nhiệm vụ

-Tập hợp đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo nghề nghiệp.

-Nâng cao trình đọ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: Tổ chức các lớp bồi dường chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

-Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước và ngành ytế về các chủ trương ,chính sách chương trình, kế hoạch phát triển của ngành điều dưỡng tỉnh nhà

- Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

4/Lĩnh vực hoạt động hiện tại

Nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

5/Các chương trình kế hoạch hoạt động đang triển khai

-          Tổ chức hội thảo chăm sóc điều dưỡng

-          Tập huấn về kỹ năng kiến thức công tác chi hội
Tập huấn về kỹ năng kiến thức công tác quản lý điều dưỡng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa