Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội đồng phản biện đề án “Phát triển KH&CN Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 ” họp phản biện lần thứ 2

Ngày 9/10/2011, Hội đồng phản biện đề án: “ Phát triển KH&CN Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 ” đã tiến hành phản biện lần thứ 2 dưới sự chủ toạ của chủ tịch hội đồng Vũ Văn Khoa.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo và cán bộ văn phòng Liên hiệp hội.

Sau ba tuần nghiên cứu đề án, các thành viên hội đồng đã phản biện rất sôi nổi, chất lượng. Nhiều báo cáo được chuẩn bị công phu, hàm lượng thông tin và những ý tưởng mới phong phú. Tất cả đều có chung một mong muốn là được tham mưu cho UBND tỉnh định hướng để phát triển KH&CN trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh ta tăng trưởng, bền vững, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và địa phương, nhất là 5 chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh uỷ.

Các phản biện đều thống nhất ở một mục đích một là: KH&CN phải thực sự trở thành bệ phóng để thúc đẩy nền kinh tế tỉnh ta có bước phát triển đột phá, nhất là những ngành kinh tế có thế mạnh theo hướng đi tắt, đón đầu. ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực: Thông tin, nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp, vật liệu xây dựng, phân bón, hoá chất…Đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Huy động toàn dân tham gia theo hướng xã hội hoá hoạt động KH&CN. Hình thành viện nghiên cứu- phát triển trực thuộc UBND tỉnh, được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, với đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành chỉ thực hiện nhiệm vụ là tham mưu cho tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân về dường lối chiến lược phát triển, ứng dụng KH&CN nhất là KH&CN cao vào một số ngành kinh tế trọng điểm, đạt được hiệu quả kinh tế-xã hội rõ rệt vào năm 2015, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế năm 2020 một cách bền vững. Tạo lập được thị trường khoa học- công nghệ cạnh tranh lành mạnh, từng bước hình thành nền kinh tế tri thức tiên tiến, hoà nhập với thị trường khoa học công nghệ trong khu vực và thế giới, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quê hương.

Các phản biện của các thành viên Hội đồng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 9 chương trình trọng điểm của đề án là những luận cứ  khoa học nhìn từ nhiều phía sẽ là nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cho đề án trình UBND tỉnh phê duyệt có tính khả thi.

Hội đồng phản biện đã giao cho thư ký thường trực hoàn thiện báo cáo tổng hợp phản biện trên cơ sở góp ý của các thành viên, trình hội đồng vào phiên họp lần thứ 4 trung tuần tháng 10/2011.

Chưa bao giờ hội các ngành Sinh học và Hoá học lại tập hợp được đội ngũ các nhà khoa học có năng lực và kinh nghiệm qua hai lần phản biện. Hy vọng thời gian tới hội Sinh học và Hoá học sẽ gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động KH&CN, góp phần triển khai thắng lợi Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 12/9/2011của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ chính trị, các chương trình hành động của Liên hiệp hội và của hội.

 Đặng Gia Khương