Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Công văn Giới thiệu chuyên gia

Giới thiệu chuyên gia tham gia thành viên Hội đồng tư vấn phản biện và giám định xã hội, Ban giám khảo chấm thi các giải pháp hội thi STKT Thanh Hóa năm 2010 - 2011

Xem chi tiết tại đây