Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


UBND tỉnh Giao tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án của tỉnh

Ngày 19 tháng 4 năm 2011 UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn 2230/UBND-NN Giao cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án của tỉnh đang được giao cho các đơn vị chủ trì xây dựng.

Xem chi tiết tại đây