Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Báo cáo Giám định xã hội về thực hiện quyết định số 3017/2005/QĐ-UBND

Năm 2009 trong chương trình hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đã chọn hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng cùng với việc thực hiện các nhóm đề tài và dự án khoa học khác.

Xem chi tiết tại đây