Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Phụ cấp công vụ: thiếu thống nhất, thừa tâm tư

Hiện nay, Nhà nước có chế độ phụ cấp công vụ 25% thu nhập theo hệ số lương cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, Tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang (Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012). Đảng còn có chế độ thu hút riêng cho cán bộ, công chức của Đảng và các Đoàn thể với mức 30% (Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị). Tổng phụ cấp của các cơ quan đảng, đoàn thể là 55%. Còn các đơn vị sự nghiệp (thuộc ngành giáo dục, Y tế và một số ngành khác) từ trước đến nay vẫn có chế độ phụ cấp theo chuyên ngành, từ 1-3 loại phụ cấp với mức 25-70% thu nhập theo hệ số lương.

Quy định mới về giờ làm việc, nghỉ ngơi và làm thêm

Từ ngày 1/7, người lao động chỉ được làm thêm không quá 12 giờ/ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Bác sỹ kể chuyện "móc túi" người bệnh

Có tiếp xúc nhiều với “người trong cuộc”, có người quen làm bác sỹ, nhân viên y tế mới biết người bệnh bị “móc túi” trắng trợn như thế nào. "Gi gỉ gì gi", cái gì họ cũng có thể kiếm lợi được từ… người bệnh.

Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Sáng ngày 12/4/2013, tại Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội thảo các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức trên công thông tin điện tử pvusta.vn

Đó là tiêu đề Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức vào chiều ngày 11/4/2013, tại Hải Phòng.