Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Công nghệ thông tin tác động tích cực đến pháp triển kinh tế - xã hội

Ngày 15/11, tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức hội thảo "Tác động của Công nghệ thông tin đối với sự phát triển kinh tế - xã hội", đây là một hợp phần quan trọng trong Dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ những thông tin về quá trình phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Đồng thời, hội thảo dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những tác động tích cực của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt đi sâu vào các lĩnh vực như thuế, hải quan, tài chính, thống kê... Nhiều ý kiến cho rằng, công nghệ thông tin có vai trò tích cực trong việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền một cách nhanh chóng, thuận lợi; công nghệ thông tin còn được coi là công cụ cải cách hành chính, giúp cho việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp minh bạch, công khai. Trong lĩnh vực này, công nghệ thông tin còn tạo môi trường cung cấp, trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân một cách thuận tiện, kịp thời, dễ dàng thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, hộp thư. Qua đó, chính quyền triển trai sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội... và nhận những phản hồi từ phía người dân, doanh nghiệp, tổ chức thông qua hộp thư góp ý, diễn đàn.

Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai một số dự án công nghệ thông tin như: Tin học hóa các cơ quan đảng của tỉnh; hoàn thiện một số hệ thống tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của tỉnh; xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh; cổng thông tin thương mại doanh nghiệp; trung tâm một cửa liên thông tại một số huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn... Các dự án này hỗ trợ tích cực trong cải cách hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Riêng dự án xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh đã hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, đưa trên 1.700 thủ tục hành chính của tỉnh lên cổng. Ngoài việc triển khai và đưa vào khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Thanh Hóa còn ban hành các văn bản pháp lý quy định về chế độ thông tin báo cáo, chế đô gửi nhận thư điện tử công vụ, quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên hệ thông mạng tin học của tỉnh và tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Một trong những đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công việc là Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 6.000 doanh nghiệp, 74.000 hộ sản xuất kinh doanh, hơn 1.137.000 cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, gần 1 triệu hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, với số lượng hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế cần tiếp nhận và xử lý lên đến hàng trăm ngàn lượt hồ sơ/tháng. Nếu không áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kê khai nộp thuế chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn đối với cán bộ ngành thuế, nếu vẫn sử dụng dịch vụ công theo hình thức truyền thống thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Theo Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin có khả năng đáp ứng được 90% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế kèm theo nhiều tiện ích về kê khai nộp thuế điện tử, cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên.../.

Đức Phương(XDST)