Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thanh Hóa: Không tổ chức chúc mừng ngày 2/9

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 6610/UBND-THKT ngày 22/8/2013 yêu cầu các tổ chức, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở không tổ chức chúc mừng trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị 45 – CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở không đến chúc mừng các cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh mà dành thời gian thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Gia Anh