Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của tổ chức XH- nghề nghiệp trong tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Ngày 1/8/2019, tại thành phố Hà Tĩnh, Trung tâm Truyền thông TN&MT phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

Hội thảo nhằm tăng cường sự tham gia của các nhà Khoa học, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, ứng phó với Biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ  Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh miền Trung; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tỉnh miền trung, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tình nguyện môi trường, tuyên truyền viên,...- Đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực có liên quan và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, ông TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cho biết “Với trách nhiệm được Chính phủ phân công là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường và đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Trong đó các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân các cấp về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng triển khai”.

Tại Hội thảo, Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu chào mừng và nhấn mạnh “Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển KT-XH nhanh và bền vững của Hà Tĩnh, là quyết tâm của địa phương để thực hiện các Chiến lược quốc gia về TTX và chống BĐKH; Tăng trưởng xanh ở Hà Tĩnh được thực hiện bởi con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững”.

Hội thảo đã được nghe các báo cáo và tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và phương hướng, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo; Hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh; kinh nghiệm xây dựng dự án bảo vệ môi trường và huy động các nguồn tài trợ hoạt động bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh; đề xuất giải pháp phối hợp tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông TNMT