Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc tết Liên hiệp Hội Việt Nam

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, ngày 22/2/2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nói chung của đất nước trong những năm vừa qua. Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức giữ vai trò quan trọng với đất nước, với nhân dân và với hệ thống MTTQ Việt Nam. Trong thời gian tới, chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, tập hợp đoàn kết giới trí thức khoa học công nghệ góp phần thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam thực hiện tuyển chọn và công bố Sách vàng sáng tạo, tuyên truyền về Luật khoa học và công nghệ, giám sát thực hiện Luật khoa học và công nghệ và tham gia giám sát trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm trong tình tình hiện nay.

Thay mặt Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Đặng Vũ Minh khẳng định, thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm được nhiều việc, trong đó nổi bật là công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam thực hiện công bố Sách vàng sáng tạo năm 2016 và 2017.  Hoạt động này đã mang lại ý nghĩa to lớn trong việc khích lệ, động viên các nhà khoa học cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Liên hiệp đã được MTTQ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để tham gia vào các hoạt động của Mặt trận như tham gia vào các đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân, Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, giám sát trong lĩnh vực môi trường.

Chủ tịch Đặng Vũ Minh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để hướng tới mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Mối quan hệ giữa Mặt trận với Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng chặt chẽ; nội dung, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên ngày càng cụ thể hơn, chú trọng đổi mới sáng tạo trong công tác. Các chương trình hành động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội.

Chủ tịch Đặng Vũ Minh mong muốn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là những người hun đúc ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết, luôn quan tâm, theo dõi những đóng góp ý kiến của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với hoạt động của của Mặt trận để MTTQ Việt Nam làm tròn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đã gửi lời chúc lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước, luôn ủng hộ MTTQ Việt Nam thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tác giả bài viết: PV