Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Lễ vinh danh trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2016

Chiều 18/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2016 cho hơn 100 trí thức trong cả nước. Thanh Hóa vinh dự có 5 đại biểu được vinh danh.
Các trí thức tiêu biểu được lựa chọn từ 539 hồ sơ đề cử của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là những trí thức, doanh nhân, nhà lãnh đạo đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN, phương pháp quản lý, quản trị sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thanh Hóa vinh dự có 5 trí thức tiêu biểu được vinh danh đó là: Bà Trịnh Thị Loan, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dạ Lan; Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông; Ông Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; Ông Phạm Văn Liệu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa; Bà Lê Thị Khánh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT Giống cây trồng Thanh Hóa.

Đây là những trí thức  đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

                                                                                           Hùng Sơn - Quang Phú