Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 – 2015

TS. Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa

Nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 – 2015.

Theo Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa, chương trình đã tập trung vào những nội dung chính như: Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về xác lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN; hỗ trợ khai thác thông tin KHCN và SHTT phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh…

Ngay sau khi chương trình được ban hành, Sở KH&CN Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn và đã nhận được 25 đề xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt thực hiện 7 dự án cấp tỉnh cho các sản phẩm là: “Mắm tép Hà Yên – huyện Hà Trung”; “Tơ Hồng Đô – huyện Thiệu Hóa”; “Rượu làng Quảng – TP. Thanh Hóa”; “Nón lá Trường Giang – huyện Nông Cống”; “Tương làng Ái – huyện Yên Định”; “Bánh gai Tứ Trụ- huyện Thọ Xuân” và “nước mắm làng Khúc Phụ- huyện Hoằng Hóa” với tổng kinh phí thực hiện hơn 8 tỷ đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh hơn 5 tỷ đồng và các nguồn kinh phí khác gần 3 tỷ đồng. Các dự án này đã tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Ngoài các dự án trên, trong khuôn khổ của chương trình, Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa cũng hướng dẫn UBND các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Thọ Xuân xây dựng kế hoạch, nội dung nhằm quản lý và phát triển các chỉ dẫn địa lý đã được cấp văn bằng bảo hộ. Đó là chỉ dẫn địa lý Nga Sơn cho sản phẩm chiếu cói của huyện Nga Sơn; chỉ dẫn địa lý Hậu Lộc cho sản phẩm mắm tôm của huyện Hậu Lộc; chỉ dẫn địa lý Bưởi Luận Văn cho sản phẩm Bưởi của huyện Thọ Xuân.

Qua gần 2 năm thực hiện chương trình, Sở KHCN Thanh Hóa đã tham gia các đợt thanh kiểm tra liên ngành về việc thực thi các chính sách của nhà nước trong việc chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền SHTT. Đồng thời tiếp nhận, xử lý 3 đơn đề nghị xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với một số công ty và các hộ kinh doanh vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Đến nay, chương trình đã thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và quan trọng hơn là đã tạo ra được hướng đi mới cho tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ. Theo thống kê, đến tháng 6/2014, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt và cấp kinh phí để triển khai thực hiện 12 dự án phát triển tài sản trí tuệ địa phương.

Đối với hiệu quả kinh tế - xã hội, chương trình đã mang lại hiệu quả khá rõ nét. Ý thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của SHTT đã được từng bước nâng cao; hoạt động thực thi quyền SHTT nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng đã không còn là nhiệm vụ riêng của một số lực lượng chức năng mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội.

Hương Chi