Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động tiến tới đại hội nhiệm kỳ 2009-2014 Hội Xây dựng Thanh Hóa

Thực hiện chương trình công tác xây dựng và phát triển các hội thành viên nhiệm kỳ 2008-2013 của Ban Thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa và để chuẩn bị triển khai thực hiện chỉ thị 42 của Bộ chính trị và nghị định 45 của Thủ tướng chính phủ, ngày 11/6/2010 Thường trực Liên hiệp hội do TS Nguyễn Văn Bảo –Chủ tịch Liên hiệp hội và các đồng chí trong thường trực LHH đã có buổi làm việc với thường trực hội Xây dựng về công tác kiện toàn, xây dựng phát triển tổ chức và các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của hội.

Hội Nghề cá với những hoạt động trong 6 tháng đầu năm

Với tổng số hội viên là 520 người, 15 Chi hội, tăng 10% so với năm 2009. Hội Nghề cá đã và đang đảm bảo duy trì thực hiện điều lệ của Hội mình về chế độ sinh hoạt định kỳ của Thường trực, ban Thường vụ, ban Chấp hành Hội.

Thường Trực Liên Hiệp Hội làm việc với hội Khoa học kỹ thuật Huyện Hoằng Hóa

Ngày 11 tháng 6 năm 2010 tại UBND huyện Hoằng Hóa Thường trực LHH đã có cuộc làm việc với hội khoa học và kỹ thuật huyện Hoằng Hóa để chuẩn bị triển khaì thực hiện chỉ thị 42 của Bộ chính trị và nghị định 45 của chính phủ, đồng thời triển khai công tác xây dựng và phát triển tổ chức của hội và hoạt động khoa học công nghệ trong những năm tới.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đông y khóa 16

Ngày 8/6/2010, hội Đông y tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đông y khóa 16. Tới dự lễ khai giảng có đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, các chuyên gia của hội Đông y tỉnh, và 52 học viên đến từ các huyện thị, thành phố trong tỉnh.

Hợp tác xã Phú Thắng nơi tiên phong sản xuất thử thành công gạch không nung siêu nhẹ

Ngày 9 tháng 6 năm 2010 nhận lời mời của chủ nhiệm hợp tác xã Phú Thắng TS- Nguyễn Văn Bảo chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đến thăm hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Phú Thắng tại xã Đông Phú huyện Đông Sơn Thanh Hoá.