Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Y học cổ truyền với bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân của hội Đông y Thanh Hoá

Lịch sử nền y học cổ truyền gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nền y học cổ truyền luôn gắn bó với cuộc sống của cộng đồng, của dân tộc Việt Nam, y học cổ truyền đã phát triển qua hàng ngàn năm, liên tục đựơc bổ sung những kinh nghiệm, tri thức của nhiều thế hệ và trở thành một nền khoa học, y học chính thống với nhiều danh y tiền bối như:

Thúc đẩy và triển khai dự án góp phần thúc đẩy phòng, chống bạo lực gia đình

Để triển khai và thực hiện dự án : “ Góp phần thúc đẩy phòng, chống bạo lực gia đình và sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị tại 10 tỉnh ” được thành công. Trung ương Hội luật gia Việt nam đã tổ chức lớp tập huấn tại Huế, trong thời gian 3 ngày cho cán bộ 10 tỉnh nằm trong danh sách được triển khai dự án.

Trồng thử nghiệm cây trám trắng ghép lấy quả ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên Thanh Hoá

Ngày 11 tháng 5 năm 2010 tại hội trường Chi cục kiểm lâm Thanh Hoá, Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Thanh Hoá đã phối hợp với sở Khoa học vàCông nghệ Thanh Hoá tổ chức hội thảo “ Trồng thử nghiệm cây trám trắng ghép lấy quả tại 3 vùng đệm ở khu bảo tồn thiên nhiên Thanh Hoá.

Hoạt động khoa học công nghệ của các chi hội Hội các ngành Sinh học và Hoá học

Trong tháng qua hoạt động khoa học công nghệ của các chi hội hội các ngành sinh học, hoá học ngày càng rõ nét như:

Trung tâm thông tin KH và dịch thuật với kết quả bước đầu “Xây dựng mô hình tại xã Quãng Phong, Quảng Xương “

Được sự giúp đỡ của Sở nông nghiệp – PTNT Thanh Hoá về mặt chủ trương xây dựng mô hình, sự chỉ đạo trực tiếp của phòng nông nghiệp và trung tâm khuyến nông huyện Quãng Xương , sự cố gắng nhanh chóng đưa TBKT của lãnh đạo xã và HTXNN xã Quãng Phong.