Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Chi bộ văn phòng liên hiệp tổ chức đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 3 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thường trực Liên hiệp hội làm việc với hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tỉnh

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thanh Hoá, được thành lập tại Quyết định 1098 TC/UBTH ngày 18/12/1991, đến nay gần tròn 19 tuổi. trải qua 04 đời Chủ tịch : Ô Lê Hữu Hinh (9 năm), Ô Bùi Trọng Liên ( 01 năm), Ô Trương Văn Nặm (5 năm), Ô Nguyễn Văn Tiếu ( 4 năm)...

Hội khoa học và kỹ thuật Cầu đường Thanh Hoá tổ chức đại hội lần III (nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại trung tâm hội nghị 25B của tỉnh, Hội khoa học và kỹ thuật Cầu đường Thanh Hoá tổ chức đại hội lần III (nhiệm kỳ 2010-2015).

Củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động tiến tới đại hội nhiệm kỳ 2009-2014 Hội Xây dựng Thanh Hóa

Thực hiện chương trình công tác xây dựng và phát triển các hội thành viên nhiệm kỳ 2008-2013 của Ban Thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa và để chuẩn bị triển khai thực hiện chỉ thị 42 của Bộ chính trị và nghị định 45 của Thủ tướng chính phủ, ngày 11/6/2010 Thường trực Liên hiệp hội do TS Nguyễn Văn Bảo –Chủ tịch Liên hiệp hội và các đồng chí trong thường trực LHH đã có buổi làm việc với thường trực hội Xây dựng về công tác kiện toàn, xây dựng phát triển tổ chức và các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của hội.

Hội Nghề cá với những hoạt động trong 6 tháng đầu năm

Với tổng số hội viên là 520 người, 15 Chi hội, tăng 10% so với năm 2009. Hội Nghề cá đã và đang đảm bảo duy trì thực hiện điều lệ của Hội mình về chế độ sinh hoạt định kỳ của Thường trực, ban Thường vụ, ban Chấp hành Hội.