Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đại hội hợp nhất Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 30/11/2018 tại trung tâm hội nghị 25B của tỉnh, được sự thống nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc cho phép hợp nhất Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa; hai hội tiến hành tổ chức Đại hội hợp nhất lấy tên là Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023.


Hội thảo "Xây dựng đô thị thông minh, quy hoạch - quản lý và phát triển"

Sáng 26/11, Sở Xây dựng Thanh Hóa phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hoá tổ chức Hội thảo "Xây dựng đô thị thông minh, quy hoạch, quản lý và phát triển".

Hội Mỏ địa chất tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 4 tháng 11 năm 2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Hội Mỏ địa chất Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Mỏ địa chất khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên, ông Nguyễn Xuân Huề - được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

 


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa

Sáng 19/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với tập thể Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018, công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.


Đại hội đại biểu Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng lần thứ V

Ngày 08/9/2018, tại trung tâm tổ chức sự kiện Dạ lan Event thành phố Thanh Hóa, Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ Thuật Thanh Hóa cùng đại diện Sở Nội vụ và các sở ban, ngành cấp tỉnh cùng 120 đại biểu tham dự.