Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội Thanh Hoá tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 Ngày 28/12/2016, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Đại hội Hội Luật gia huyện Như Xuân lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 19/01/2017, Hội Luật gia huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 31/12/2016, tại Nhà hàng Dạ Lan Star, TP Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm  2016,  triển  khai nhiệm vụ 2017.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Trung tâm CNSH Thanh  Hóa, đại diện các đơn vị có liên quan, Ban Giám đốc và cán bộ Trung  tâm...


Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/12/2016, tại Trung tâm hội nghị 25B T/p Thanh Hoá, Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 10/12/2016, tại khách sạn Quốc tế Thiên ý. Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.