Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Cán bộ, hội viên Liên hiệp hội tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 13/01/2017, Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành ủy; giảng viên của Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên thuộc các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Hội Văn học – Nghệ thuật, các ban trực thuộc hội; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội chuyên ngành.


Liên hiệp hội Thanh Hoá tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 Ngày 28/12/2016, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Đại hội Hội Luật gia huyện Như Xuân lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 19/01/2017, Hội Luật gia huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 31/12/2016, tại Nhà hàng Dạ Lan Star, TP Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin KHCN & Dịch thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm  2016,  triển  khai nhiệm vụ 2017.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Trung tâm CNSH Thanh  Hóa, đại diện các đơn vị có liên quan, Ban Giám đốc và cán bộ Trung  tâm...


Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/12/2016, tại Trung tâm hội nghị 25B T/p Thanh Hoá, Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.