Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2017 và bà công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại Chi cục quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa  đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và bàn kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, lãnh đạo các Chi hội. Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đồng chí Trưởng các đơn vị và Phòng thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh.


Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 200 cán bộ, công chức đang học tập tập trung tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K45 Trường Chính trị tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: TS Trịnh Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; TS Dương Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.


Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý tại thọ xuân

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/4/2018, tại huyện Thọ Xuân, Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 200 người là hội viên Hội Luật gia, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, cán bộ tư pháp – hộ tịch xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân. Dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh và lãnh đạo HĐND, UBND huyện Thọ Xuân.


Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Ngày 30/3/2018 tại thành phố Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng chủ đè chuyên về công tác Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hội thành viên và Giám đốc các Trung tâm trực thuộc.


Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18 tháng 03 năm 2018, tại Nhà khách 68 Hàn Thuyên Thành phố Thanh Hóa Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh cung toàn thể cán bộ, hội viên Hội Di sản.