Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Chăn nuôi - Thú y Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ V

Ngày 20/9/2016, Hội Chăn nuôi – Thú y tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới  dự đại hội có PGS.TS Nguyễn Đăng Vang– Chủ tịch Hội chăn nuôi thú y Việt Nam; Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 100 đại biểu đại diện cho 270 hội viên tham dự Đại hội.


Liên chi hội Khoa học lịch sử LLVT tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ I

Ngày 16/9/2016, tại trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Liên chi hội Khoa học lịch sử Lực lượng vũ trang (KHLS LLVT) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.


Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 08 tháng 4 năm 2016 và Kế hoạch số 15-KH/BTGTW, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ ngày 16 đến 17/6/ 2016, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Cán bộ, hội viên Liên hiệp hội tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 17/6/2016, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; các cơ quan báo chí; văn nghệ sĩ và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.


Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 19/6/2016, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan Event Thành phố Thanh Hóa Hội, Y học đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự Đại hội có: PGS.TS Lê Gia Vinh, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; đồng chí  Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cùng với  294 đại biểu đại diện cho 1745 hội viên Hội y học toàn tỉnh tham dự Đại hội.