Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Lâm nghiệp tổ chức tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 25/02/2020, tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, Hội Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 . Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Quốc Uy, Ông Nguyễn Quốc Uy  Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Thanh Hóa, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Chi cục kiểm lâm, và các đồng chí Ban chấp hành, Chi hội trưởng hội KHKT Lâm nghiệp.

Trong năm 2019, Hội Lâm nghiệp đã chú trọng củng cố và phát triển tổ chức tính đến tháng 2/2020 hội đã có 22 chi hội với tổng số 398 hội viên, trong đó 03 tiến sỹ, 54 thạc sỹ 328 đại học đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động khoa học lâm nghiệp tỉnh nhà. Trong năm qua Hội Lâm nghiệp đã tiếp tục thực hiện 10 dự án; trong đó có 6 dự án cấp Bộ, 4 đề tài, dự án cấp tỉnh; chỉ đạo các chi hội, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ nỗi bật là: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên nghiên cứu tuyển chọn một số cây trội một số loài cây lâm nghiệp chính như Keo Úc, Keo mô và cây bản địa nhằm cung cấp hạt giống chất lượng tốt phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh, phát triển mạng lưới sản xuất giống cây lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu trồng rừng trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Cụ thể: Chỉ đạo các Chi hội cùng toàn thể Hội viên theo lĩnh vực chuyên môn được phụ trách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Luật liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo vệ môi trường và đất đai... đặc biệt là Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng...

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 hội tiếp tục tuyên truyền vận động cũng cố các chi hội cả về số lượng và chất lượng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ chuyên gia, tư vấn tham gia hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên và cộng đồng làm nghề rừng; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo FSC cho các đơn vị chủ rừng cơ sở và doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản. tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện các chương trình, dự án phát triển của ngành, của tỉnh khi được giao; kêu gọi các chi hội tiếp tục tham gia các chương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát động; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo và tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các chủ rừng về Luật Lâm nghiệp, các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành, tuyên truyền và hướng dẫn công tác phòng chống cháy rừng vv...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Lê Xuân Dũng