Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đại hội thành lập Hiệp hội Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa

Sáng 17/9, tại Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân, ban vân động thành lập Hiệp hội tre luồng tỉnh  Thanh Hóa đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở Nội vụ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, hiệp hội tre luồng Quốc tế, các huyện vùng luồng cùng 100 đại biểu, hội viên tham dự đại hội.

Hiệp hội Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2869 ngày19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công thương và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre luồng lớn nhất cả nước với khoảng 152 nghìn ha, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 94 triệu cây. Đây là loại cây có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân các huyện miền núi, có giá trị lớn cả về kinh tế và môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có khoảng 126 doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh tre luồng. Tuy nhiên, chất lượng hầu hết diện tích rừng luồng  còn thấp, giá trị các sản phẩm từ tre luồng chưa cao, doanh nghiệp và cơ sở chế biến chủ yếu  quy mô nhỏ lẻ, hoạt động thiếu liên kết. Vì vậy, chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tre luồng.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phát triển tre luồng, thành lập Ban chỉ đạo phát triển tre luồng của tỉnh, ban hành chính sách phát triển rừng luồng thâm canh. Đây chính là cơ hội cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh tre luồng của tỉnh phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực của Ban vận động thành lập Hiệp hội; sự ủng hộ, phối hợp của các ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế để Hiệp hội Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa ra đời. Đồng chí đề nghị Hiệp hội sớm trở thành thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội cần bám sát kế hoạch phát triển tre luồng của tỉnh, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng rừng luồng; xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp với người trồng luồng, giữa các doanh nghiệp với nhau và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này để nâng cao giá trị cây luồng. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, gắn với hoạt động du lịch để nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực chuẩn bị các điều kiện để vận động đăng cai tổ chức Đại hội Hiệp hội Tre Luồng thế giới tại tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động và điều lệ của Hiệp hội, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 19 ủy viên, Anh hùng Lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn được bầu làm chủ tịch Hiệp hội.

Xuân Dũng