Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chiều 28/8, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phát động tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Phát yêu cầu: Thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 như: trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tiếp tục hoàn thiện  thể chế sau Đại hội; Báo cáo và kiện toàn lại công tác tổ chức của cơ quan Thường trực Liên hiệp hội; Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019, thành lập các Hội đồng Khoa học tư vấn phản biện được Chủ tịch UBND tỉnh giao…


Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phải có chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức tôn vinh những trí thức có đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; Thể chế hóa hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Liên hiệp hội; Xây dựng quy chế tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức; Khẩn trương xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa” và một số Đề án, chương trình quan trọng khác.