Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 4 và 5-7/2019, tại Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội (LHH) Việt Nam; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LHH qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo LHH một số tỉnh, thành phố trong nước như Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Bình cùng 189 đại biểu đại diện cho gần 22.800 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch mà Đại hội lần thứ V đề ra trên các lĩnh vực, phát triển hội viên, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức và hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội; nhất là việc tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN; đối với hoạt động khoa học Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thực hiện 714 nhiệm vụ KH&CN, trong đó, nhiệm vụ cấp bộ và cấp tỉnh là 98 nhiệm vụ (chiếm 13,7%), 616 nhiệm vụ cấp ngành, cơ sở (chiếm 86,3%). Trong 30 hội thành viên có 22 hội (73,3%) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động KH&CN, 15 hội tổ chức thực hiện từ 3 đề tài, dự án trở lên, 7 hội có từ 1 nhiệm vụ trở lên. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện đều bám sát nhu cầu thực tiễn của cơ sở và của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội.

Phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội..., trong nhiệm kỳ tới, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được Liên hiệp hội đề ra, như: Tiếp tục củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức hội; thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về KH&CN, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về KH&CN cho cán bộ, hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH VIệt Nam biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức LHH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn Lliên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Cha ông ta đặc biệt coi trọng việc học hành và hết sức trân trọng đội ngũ trí thức bởi đây chính là tài nguyên quý giá của quốc gia, dân tộc. Những quốc gia phát triển phải dựa vào KH&CN, gắn liền với những cống hiến của đội ngũ trí thức. Thanh Hoá rất coi trọng đội ngũ trí thức và đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả to lớn mà Liên hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và vui mừng thông tin về những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều bứt phá rõ rệt trên các lĩnh vực trong đó có sự đóng góp của Liên hiệp hội và các hội thành viên trong dịp Tỉnh tổ chức thàng công lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và các chuỗi sự kiện trong lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin 2 việc lớn tỉnh đang tập trung thực hiện, đó là chuẩn bị đường hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới và lâu dài và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện được mục tiêu, đường hướng phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hết sức coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức. Coi đây là chỗ dựa cho hoạch định phát triển, cho việc cụ thể hóa các nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị để Thanh Hóa ngày càng bức phá đi lên. Vì lẽ đó, đồng chí đề nghị đại hội bàn luận sâu về việc Liên hiệp hội sẽ tham gia như thế nào vào chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí đồng tình cao với phương châm đại hội là “Đoàn kết – Sáng tạo - Đổi mới – Phát triển” và mong muốn Liên hiệp hội thực hiện tốt phương châm này. Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa, to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị, ngay sau đại hội, Liên hiệp hội cần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả để Liên hiệp hội, các hội thành viên thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà. Rà soát lại quy chế làm việc nhằm tạo ra hành lang thể chế trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, đội ngũ trí thức, nhất là về truyền thống văn hoá lịch sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu mà Thanh Hoá đạt được cũng như hướng phát triển của tỉnh để nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tạo động lực tinh thần to lớn cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Ban chấp hành khóa mới cần nhận thức sâu sắc bối cảnh hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tiếp tục sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Điều kiện của tỉnh hiện là rất tốt, không được phép bỏ lỡ cơ hội vàng để thực hiện đường hướng phát triển đến năm 2030. Do vậy, Liên hiệp hội phải bám sát chiến lược phát triển của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khoá, hàng năm, có mục tiêu, thời gian cụ thể để phấn đấu đạt được. Phương thức hoạt động phải khơi dạy được nội sinh, sức sáng tạo của từng hội viên, bám sát thực tiễn đời sống, xã hội.

Ngoài ra, Liên hiệp hội cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh... của tỉnh, đồng thời thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các sở, ngành trong tỉnh, Liên hiệp hội các tỉnh, thành bạn, Liên hiệp hội Việt Nam và các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt nâng cao hiệu quả các hoạt động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn năng lực, trình độ tiêu biểu cho đội ngũ trí thức khoa học của tỉnh để bầu vào Ban chấp hành khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Tại Đại hội này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam trao tặng bức trướng của LHH Việt Nam cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội bầu Ban Chấp hành LHH khoá VI gồm 41 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Phát -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Để ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua Liên hiệp hội được Thủ tướng Chính phủ tằng Bằng khen; Liên hiệp hội Việt Nam tặng 16 Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam” tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 04 các nhân.

Xuân Dũng