Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Các Hội thành viên Liên hiệp hội tham gia triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BTC ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019). Liên hiệp hội và các hội thành viên đã có các hoạt động tham gia trưng bày, triển lãm các hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật nhằm tái hiện hình ảnh Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử, để nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về những giá trị truyền thống tốt đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc, niềm tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt.

Từ ngày 01/5 đến ngày 10/5/2019 các hội thành viên của Liên hiệp hội được phân công thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm các hội: Hội Sinh vật cảnh tỉnh; Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa; Hội Khoa học Lịch sử; Hội Dân tộc học và nhân học; các hội sẽ trưng bày các hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật nhằm tái hiện hình ảnh Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử, để nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về những giá trị truyền thống tốt đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc, niềm tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt; quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của con người và vùng đất Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước; khơi dậy lòng tự hào, tạo quyết tâm mới xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.