Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội Khoa học Tâm lý giáo dục học Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 15/3/2019, tại hội trường Sở Giáo dực và Đào tạo Thanh Hóa, Hội Khoa học Tâm lý giáo dục học Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có GS.TS Nguyễn Ngọc Phú – Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam; NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học (TLGDH) Hà Nội;  TS Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa và 160 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh hiện có 10 chi hội, với 235 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực tham gia vào sự nghiệp GD-ĐT và xây dựng xã hội học tập, đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Tỉnh Hội thường xuyên chỉ đạo các hội thành viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến khoa học phục vụ nghiệp vụ quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập tại địa phương. Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện được coi là một trong những nhiệm vụ chính của hoạt động Hội nên đã được các chi hội quan tâm và triển khai kịp thời. Nhiều hội viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, với cương vị công tác của mình đã có những ý kiến đóng góp rất sâu sắc, phong phú nhằm làm sáng toả các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp phù hợp với thực tế trong quá trình tham mưu để có các chủ trương, chính sách trong phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Các hội viên tham gia viết bài nghiên cứu trên Tập san Giáo dục Thanh Hóa, có nhiều bài viết nghiên cứu về khoa học giáo dục: Vai trò của hiệu trưởng trong quá trình triển khai chương trình dạy học theo mô hình trường học mới; Biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở trường THPT; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các Trung tâm học tập cộng đồng; Một số giải pháp huy động các lực lượng xã hội để tăng cường cơ sở vật chất góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia …

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội ở cơ sở; tăng cường ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phục vụ yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới sự nghiệp giáo dục; tổ chức một số hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực, quyền tự chủ của các cơ sở GD-ĐT...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 ủy viên; ông Trần Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Lê Xuân Dũng